Закарпатські лісівники підписали Меморандум про співробітництво з питань сертифікації FSC

Валерий Мурга вимагає очистити Закарпаття від «чорних лісорубів»
14.06.2016
Юні лісівники допомагали лісогосподарникам Ужгородщини
15.06.2016

Закарпатські лісівники підписали Меморандум про співробітництво з питань сертифікації FSC

Підписано Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з питань лісової сертифікації між Закарпатським ОУЛМГ, Національним представництвом FSC в Україні, Дунайсько-Карпатською програмою WWF, екологічними НГО та соціально і екологічно відповідальними деревообробними та лісозаготівельними підприємствами Закарпаття. Це результат добровільної лісової сертифікації за системою FSC, яка розповсюджена у більшості європейських країн.

Державні лісогосподарські підприємства ЗОУМГ ще в 2005 році першими в Україні отримали сертифікат відповідності європейським вимогам лісокористування. Це свідчить про те, що ЗОУЛМГ і його продукція відповідають міжнародним стандартам.
Лісова сертифікація – оцінка відповідності системі ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку.

Одним із визначальних детермінантів запровадження сертифікації лісів є збереження біорізноманіття на глобальному, національному та локальному рівнях. Біорізноманіття вищих рівнів організації (видове та екосистемне) потребує належного збереження внутрішньовидового різноманіття, тобто збереження генетичних ресурсів. Тому необхідною умовою успішного проходження сертифікаційного та наступних контрольних екологічних аудитів є декларування та фактичне здійснення заходів зі збереження біологічного різноманіття лісів, в т.ч. лісових генетичних ресурсів. Іншими ж детермінантами лісової сертифікації є досягнення і підтримання такого рівня ведення лісового господарства, яке дозволяє забезпечити економічно, екологічно і соціально збалансоване управління лісами та лісокористування на основі міжнародних стандартів Лісової Опікунської Ради (ЛОР) та законодавства України.

«Цей Меморандум є важливим кроком у збереженні біологічного різноманіття Закарпаття і демонструє позитивні результати від застосування сертифікації лісокористування по системі FSC на лісогосподарських підприємствах краю, – зазначає керівник ЗОУЛМГ Валерій Мурга. – Ми щоденно працюємо над збереженням біорізноманіття та примноженням лісів не тільки нашої області, а й далеко за її межами, плідно співпрацюючи з нашими колегами».

«Сьогодні закарпатські лісівники підтвердили своє чесне ім’я і довели, що працюють дотримуючись усіх європейських норм. Адже головним з принципів лісової сертифікації є баланс економічних, екологічних та соціальних інтересів в лісовому господарстві. У пошуку цього балансу всі ретельно працюють над відповідністю ведення лісового господарства лісовій сертифікації. Таким чином, лісівники Закарпаття не тільки представляють якісну продукцію на ринку і створюють робочі місця в нашому регіоні, а й забезпечують збереження біологічного різноманіття і традиційного природокористування», – коментує директор Національного представництва FSC в Україні Павло Кравець.

Підписання Меморандуму – важлива кульмінаційна подія, до здійснення якої прагнули усі лісогосподарські підприємства при ЗОУЛМГ, Національне представництво FSC в Україні, Дунайсько-Карпатської програми WWF, екологічні НГО та соціально і екологічно відповідальні деревообробні та лісозаготівельні підприємства Закарпаття, аналізуючи дані та організовуючи переговори в рамках стандартів добровільної лісової сертифікації за системою Лісової опікунської ради FSC.

Участь у підписанні Меморандуму взяли директор Національного представництва FSC в Україні Павло Кравець, спеціаліст з лісових питань Дунайсько-Карпатської програми WWF в Україні Роман Волосянчук, директор ТОВ «Ено-меблі» Євген Кунинець, начальник ЗОУЛМГ Валерій Мурга, представники деревообробних компаній, представники Громадської ради при управлінні, науковці та представники ЗМІ.

 

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння та співробітництво з питань лісової сертифікації

між Закарпатським ОУЛМГ, Національним представництвом FSC в Україні, Дунайсько-Карпатською програмою WWF, екологічними НГО та соціально і екологічно відповідальними деревообробними та лісозаготівельними підприємствами Закарпаття

м. Ужгород, 15 червня 2016 р.

Ми, що підписалися нижче, Закарпатське ОУЛМГ разом із підпорядкованими йому лісогосподарськими підприємствами, Національне представництво FSC в Україні, Дунайсько-Карпатська програма Всесвітнього фонду природи (WWF), екологічні неурядові громадські організації та соціально і екологічно відповідальні деревообробні та лісозаготівельні підприємства Закарпаття (надалі «Сторони»):

  • Висловлюючи взаємну зацікавленість у забезпеченні природоохоронного та відповідального лісоуправління в Україні;
  • Усвідомлюючи необхідність відповідального лісоуправління для збереження біорізноманіття та сталого використання лісових ресурсів;
  • Зазначаючи взаємну зацікавленість у розвитку FSC як однієї з міжнародно визнаних систем добровільної лісової сертифікації в Україні;
  • Визнаючи ринкові можливості для продуктів законного і сталого походження в рамках Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом і Україною

Погодилися про викладене нижче:

  1. Закарпатське ОУЛМГ разом із підпорядкованими йому підприємствами бере на себе зобов’язання:

1.1  Враховуючи важливість ведення лісового господарства у відповідності до вимог стандартів FSC та зважаючи на актуальність питання лісової сертифікації і  отримання  відповідного сертифікату, перейти на індивідуальну сертифікацію з урахуванням індивідуальних можливостей лісогосподарських підприємств щодо виконання вимог стандарту лісоуправління, починаючи з 2016 року.

1.2. Забезпечити підготовку й оприлюднення інформації щодо планів лісоуправління, повідомлень про екологічні та соціальні наслідки лісогосподарських заходів, коротких звітів про результати моніторингових робіт, іншої суспільно важливої інформації про ліси та лісове господарство.

1.3. Розглянути можливість призначення відповідального за зв’язки з громадськістю в кожному лісовому господарстві з метою поліпшення інформаційної та просвітницької діяльності.

1.4.

лідки лісогосподарських заходіво важливої інформації лісогосподарських підприємств щодо виконання вимог стандарту лісоуправліннЗабезпечити безпечні умови праці працівників лісового господарства відповідно до вимог стандарту лісової сертифікації.

1.5. В межах чинного законодавства та компетенції сприяти органам місцевого самоврядування у виконанні програм соціальної допомоги місцевим громадам.

1.6. Забезпечити поступовий перехід на екологічно безпечні технології лісозаготівельних робіт (використання повітряно-трелювальних установок тощо).

1.7. Мінімізувати вплив господарської діяльності на довкілля (заборонити трелювання по водотоках, спалювання порубкових решток тощо).

1.8. При плануванні лісогосподарських заходів забезпечити  більш широке  застосування вибіркових і поступових систем рубок у листяних та мішаних лісах, сприяння природному поновленню та інших заходів наближення ведення лісового господарства природній динаміці розвитку лісу.

1.9. Здійснювати розбудову лісової інфраструктури, зокрема, будівництво нових лісових доріг, мостів, підпірних стінок, перепусків.

1.10. Сприяти виділенню і забезпечувати збереження особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ), зокрема, пралісових та старовікових (квазі-пралісових) ділянок, із залучення експертів та науковців, представників громадськості, з обов’язковим винесенням визначених площ в натуру та відображення на картографічних матеріалах.

1.11. Забезпечити проведення моніторингу стану ОЦЗЛ та розроблення відповідних заходів для їх збереження.

1.12. Залучати наукові організації та НГО для спільної грантової та експертної діяльності із забезпечення ведення лісового господарства відповідно до принципів сертифікації та конвенцій і угод , що діють в Україні.

1.13. Здійснювати санітарне,  лісопатологічне обстеження та призначення санітарно-оздоровчих заходів у відповідності до чинних нормативно-правових актів із залученням незалежних фахівців (наукові та освітні заклади тощо), представників неурядових громадських організацій, ЗМІ та сільських / селищних рад за їхнього бажання.

1.14. Оголошувати належним чином у медіа про проведення відповідних обстежень та відведення деревостанів у рубку з розміщенням на сайті та запрошенням до участі в роботі таких комісій зазначених вище представників.

1.15. Опубліковувати належним чином на веб-сайті ОУЛМГ  інформацію  про проведення всіх  рубок та інших лісогосподарських заходів з використанням картографічних матеріалів.

1.16. Ініціювати перед Держлісагентством  створення в області лісозахисної служби (відновлення міжрайонних інженерів – лісопатологів).

1.17. Організувати підготовку демонстраційних ділянок ведення лісового господарства відповідно до вимог лісової сертифікації.

1.18. Сприяти підготовці і проведенню навчань з питань лісової сертифікації для працівників лісового господарства, поширенню нових знань і підвищенню обізнаності громадськості.

1.19. Сприяти включенню в установчі документи   Громадської ради  при Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства максимально можливих повноважень з моніторингу та контролю за веденням лісового господарства.

1.20. Ініціювати внесення змін і доповнень до чинного законодавства, які пов’язані з необхідністю виконання зазначених вище зобов’язань.

  1. Національне представництво FSC в Україні, Дунайсько-Карпатська програма WWF та екологічні НГО беруть на себе зобов’язання:

2.1. Брати участь у підготовці та проведенні навчання з питань лісової сертифікації для працівників лісового господарства.

2.2. Сприяти поширенню нових знань і підвищенню інформованості громадськості та залучати її до процесу сертифікації.

2.3. Надавати організаційну та іншу допомогу при виділенні та моніторингу ОЦЗЛ, зокрема, пралісових та старовікових (квазі-пралісових) ділянок.

2.4. Долучитися до розробки та визначення повноважень  в установчих документах    Громадської ради  при Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства  з питань  моніторингу та контролю за веденням лісового господарства.

2.5. Сприяти залученню програм і проектів технічної допомоги, грантів.

  1. Соціально і екологічно відповідальні деревообробні та лісозаготівельні підприємства Закарпаття беруть на себе зобов’язання:

3.1. Орієнтуватися передусім на купівлю деревини із лісових господарств, які отримали сертифікат FSC, або включені до програми верифікації контрольованої деревини.

3.2. Не приймати деревину, без визначення законності її походження, належного маркування (чіпування) тощо.

3.3. Інформувати Закарпатське ОУЛМГ та правоохоронні органи про випадки незаконних рубок, факти тіньового обігу деревини та інших лісопорушень.

3.4. Сприяти організаційно-технічному та фінансовому забезпеченню реалізації окремих заходів (у т. ч. у забезпеченні захисним спорядженням робітників на лісосіках).

3.5. Створити спілку (асоціацію) підприємств, які отримали сертифікат FSC або ж бажають його отримати.

Сторони зобов’язуються в місячний термін після підписання цього Меморандуму розробити і прийняти до виконання План Заходів на 2016-2018 роки.

Даний Меморандум є відкритим для приєднання до нього всіх інших сторін, які підтримують і зобов’язуються виконувати його положення.

Прес-служба Закарпатського ОУЛМГ

 

 

Коментарі вимкнені.