ДП “Виноградівське лісове господарство”

ДП «Воловецьке лісове господарство»
25.03.2015
ДП «Великобичківське лісомисливське господарство»
25.03.2015

Офіційний сайт: https://vinogradivlis.org.ua/golovna.html

90300, Закарпатська обл., Виноградівський р-н, м. Виноградів, вул. Копанська, 178.

тел.: +38(03143) 2-31-28,

e-mail: vin_dlg@sevlush.net

Керівництво підприємства

Агій Василь Омелянович директор

Медьері Степан Степанович

Головний лісничий
Гаджега Степан Іванович
Провідний інженер з охорони праці
Барановська Катерина Петрівна Головний бухгалтер відділу обліку і звітності

Про підприємство

Державне підприємство «Виноградівське лісове господарство» створено у 1995 році після реорганізації лісового комплексу в західних областях України з метою організації ведення лісового господарства у Виноградівському районі.

Основними завданнями підприємства є:

  • збереження лісів, охорона їх від пожеж, захист від шкідників і хвороб;
  • посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;
  • безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісів для планомірного задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції;
  • розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності;
  • раціональне використання земельних ділянок лісового фонду;
  • підвищення ефективності лісогосподарського виробництва на основі єдиної технічної політики, досягнень науки і техніки.

Загальна площа лісового фонду ДП «Виноградівський  лісгосп» становить —      11 004,4 га  в т.ч. покрита лісом площа  – 10 116.3 га.  Лісистість Виноградівського району складає 15,8%  (це загальноукраїнський рівень). Лісистість Закарпатської області становить більше 50%. Із загальної площі лісів :

1) 7 001,4 га – становлять ліси з обмеженим режимом лісокористування:

1.1)  2112,6 га  – ліси природоохоронного,  наукового, історико- культурного призначення:

–  926 га – біосферні заповідники;

– 852,1га  – заповідні лісові урочища;

– 1,5 га –  пам’ятки природи;

– 336,0 га – заказника.

1.2) 3248,8 га  – рекреаційно-оздоровчі ліси;

1.3)  1640 га – захисні ліси;

2) 4003 га – експлуатаційні ліси.

Охорону лісів у Виноградівському районі здійснює  28 працівників державної лісової охорони. Середня площа майстерської дільниці, яку охороняє один майстер лісу, становить 611 га. Основні види лісопорушень – це самовільна рубка дерев, порушення пожежної безпека в лісі, незаконне використання земель державного лісового фонду, самовільне випасання худоби, засмічення лісів побутовими відходами.

Відповідно до прийнятої під патронатом Президента України у 1998 році загальноукраїнської програми “Діброва”  – ДУБ визнано самою важливою для України деревною породою. Виконуюючи цю програму в наших лісах створюються лісові культури де переважною породою закладається Дуб. Додатково виступає Ясен, Клен, Бук. Супутніми породами – Граб, Липа, Акація та інші.

З 2000-го року також діє Загальнодержавна програма “Ліси України” (на період 2000-2015 років), в основу якої  закладена задача збільшити лісистість України до оптимального рівня 22-25%. Збільшення лісистості ми плануємо за рахунок заліснення площ не вкритих лісовою рослинністю на території держлісфонду (малопродуктивні сінокоси та плантації, заболочені ділянки лісу).

Основні показники роботи ДП «Виноградівський лісгосп»  за 2014 рік та план на 2015 рік

Самим важливим і відповідальним моментом в роботі лісоводів є весна, час – лісокультурної компанії. За стислі строки необхідно провести лісовідновні роботи на суцільних вирубках минулого року. Працівниками підприємства проведено лісовідновлення у 2014 році на площі 48,3 га шляхом створення лісових культур на ділянках лісового фонду, що вийшли з під суцільних зрубів. Проведено догляди за лісовими культурами на площі 202,0 га при фактичній потребі проведення таких доглядів на площі 180,0 га.

Протягом 2014 року  заготовлено насіння деревних і чагарникових порід 823 кг. Вирощено стандартного садивного матеріалу 326,6 тис. шт.

Середня приживлюваність лісових культур по ДП «Виноградівський лісгосп» за 2014 рік становить  93,4 % і це високий показник.

Ліс у значенні деревини, що утворюється внаслідок природного росту і розвитку лісонасаджень, є своєрідним урожаєм даної земельної ділянки і при досягненні ним товарної вартості має реалізуватись і використовуватись в народному господарстві країни. Лісовпорядкуванням встановлено розрахункову лісосіку у розмірі 15950 м³, фактично зрубано 11875 м³.  Крім того в порядку рубок пов’язаних з веденням лісового господарства  за 2014 рік зрубано 6848 м³ деревини. Ці обсяги відповідають принципу невиснажливого і раціонального використання лісів, оскільки використання середньорічного приросту по ліквідній масі становить  42%.

Протягом  2014 року було скоєно 5 (п’ять) лісопорушень, в частині незаконних порубок в об’ємі 33 м³., на загальну суму збитків  51,1 тис. грн., ( в т.ч.  у двох випадках – невстановлено лісопорушників, розмір шкоди складає 26,5 тис. грн.)  штраф та збитки  в сумі 12,2 тис. грн. відшкодовані добровільно. Лісовою охороною проведено 44 рейди з охорони лісу, при цьому виявлено 26 правопорушників, яких притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму штрафу – 1445 грн.

За порушення вимог пожежної безпеки притягнуто до адміністративно відповідальності 15 осіб на суму штрафів 510 грн.

Протягом 2014 року в держлісфонді  зафіксовано одна мала лісова пожежа – площею 0,25 га на суму завданих збитків 4,1 тис.грн.

Позитивом минулого року можна відмітити  влаштування мінералізованих смуг – 5,3 км., догляд за мінералізованими смугами – 13,6 км, перекрито позапланово (шлагбаумами)  13 лісових доріг та виставлено наглядну агітацію (13 штук).

 З метою уникнення лісопорушень, проведення роз’яснювальної роботи з населенням району працівниками лісової охорони проведено 44  виступи через ЗМІ та проведено 12 лекцій,  бесід з місцевими громадами.

Важливим напрямком роботи державної лісової охорони у майбутньому є виховання бережливого ставлення населення до лісів. На підприємстві поновлена робота учнівських лісництв при Шаланківській ЗОШ І-ІІІ ступенів та Виноградівській ЗОШ №6 І-ІІ ступенів . Члени  учнівських лісництв неодноразово доказували свої відмінні знання з лісівництва на конкурсах обласного та загальнодержавного рівня та нагороджувалися почесними грамотами.  Щороку школярі беруть активну участь у проведенні весняних акцій по посадці лісу – «Майбутнє лісу у твоїх руках», та інші. Ведеться робота щодо  створення ще двох учнівських лісництв в с.Онік та в с.Новоселиця, в яких сподіваємося також буде виховуватись майбутнє покоління лісівників та любителів природи.

І надалі підприємство працюватиме над збереженням лісів Виноградівщини, щоб вони збереглися для нащадків і в подальшому так само виконували свої захисні, кліматорегулюючі, водозахисні, оздоровчі та рекреаційні функції.

№ п/п Назва показників

 

Од.вим. Факт

2014 року

План на 2015 рік
1. Рубки Формування і оздоровлення лісів га/кбм 489,2/6848 427,2/3497
2. Лісовідновлення (садіння і висівання лісу, в.т.ч.

сприяння природному  поновленню,

Догляд за лісовими культурами

Заготівля насіння

га

 

 

га

га

кг

48,3

 

 

19,0

202,0

823

38,0

 

 

7,8

180,0

2300

3. Влаштування та догляд за мінералізованими смугами км. 18,9 30,2
4. Заготівля деревини від рубок головного користування га/куб. 41,3/11875 42,0/14678
5. Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) тис.грн. 10190,6 11209,7
6. Середньооблікова чисельність штатних працівників  

чол.

 

68

 

70

7. Продуктивність праці на 1 штатного працівника грн. 149862 160139
8. Середньомісячна заробітна плата  1 штатного працівника грн. 4300 4515
9. Сплата податків тис, грн. 2685,3 2812,5
10. Сплата податку до фонду єдиного соціального внеску  

тис, грн.

 

1894,3

 

1376,9

11. Виступи в ЗМІ К-ть 44 50