ДП «Ужгородське лісове господарство»

ДП «Хустське лісове дослідне господарство»
25.03.2015
ДП «Свалявське лісове господарство»
25.03.2015

Про підприємство

Сайт uzh-lishosp.com.ua

Сторінка в соціальній мережі Facebook

                                                          Директор
Геккер Валентин Едуардович  Головний лісничий

 Розташоване у західній частині Закарпатської області, в передгірній зоні. За комплексним лісогосподарським районуванням Західного регіону України територія лісгоспу входить до району Вулканічних Карпат та міжгірних улоговин з буковими і дубово-буковими передгірними лісами та до району Закарпатської низовини з лісостеповими дубовими лісами. На заході лісгосп межує зі словацьким лісогосподарським підприємством у Собранцях, а на півдні з угорською лісовою дирекцією в Ніредьгазі. Це сприяє розвитку добросусідських відносин та взаємному збагаченню досвідом ведення лісового господарства.

Основним завданням підприємства, так само як інших господарств, є вирощування високопродуктивних, корінних за породним складом насаджень з оптимальним використанням потенціалу лісо-рослинних умов. Такі насадження покликані забезпечувати, передусім, захисні, рекреативно-оздоровчі, природоохоронні функції.

Лісовий фонд, що наданий у постійне користування лісгоспу, займає площу 17,4 тис. га. Площа земель лісового фонду, вкритих лісовою рослинністю, сягає 17,0 тис. га. Характерним є те, що тільки 17 % площі лісового фонду відноситься до категорії експлуатаційних лісів. На цій площі річний розмір головного користування лісом 3,6 тис. куб. м. На решті 83 % площі лісового фонду рубки головного користування заборонені в зв’язку з віднесенням цих лісів до категорій захисних, рекреаційно-оздоровчих лісів та лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення.

Сьогоднішнє ДП «Ужгородське лісове господарство» в плані організації виробництва і праці представляє собою невеликий колектив менеджерів лісогосподарського виробництва. Сюди входять апарат управління лісгоспу, лісова охорона та інженерно-технічний персонал, які організовують та забезпечують виконання всіх запланованих лісогосподарських заходів. При цьому лісгосп, як постійний лісокористувач, має у своєму розпорядженні тільки лісові ресурси; засоби виробництва, машини, механізми й іншу техніку орендує, а робітників наймає на договірних умовах з спеціалізованими підприємствами. Силами штатних робітників лісгоспу виконуються виключно специфічні роботи, що потребують лісівничої кваліфікації.

Розуміючи, що тільки різновікові деревостани у змозі забезпечувати оптимальне виконання лісами екологічних функцій, колектив державного підприємства розпочав роботи з переформування одновікових деревостанів, які переважають, в різновікові. Для цього використовуються здобутки вітчизняних країн та свої власні напрацювання. Проблема переформування деревостанів для лісгоспу дуже важлива, адже понад 80 % лісового фонду це ліси захисних категорій. З іншого боку, переформування існуючих деревостанів у різновікові – найоптимальніший шлях впровадження засад сталого розвитку у лісогосподарське виробництво.

Контакти:

89411, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам”яниця, вул. Першотравнева, 42.
тел.: +38(0312) 73-17-37,
e-mail: uzhlis@ukr.net