ДП «Рахівське лісове дослідне господарство»

ДП «Свалявське лісове господарство»
25.03.2015
ДП «Перечинське лісове господарство»
25.03.2015

Про підприємство

Сайт:  rakhiv-ldg.org

Сторінка в соціальній мережі Facebook 

Керівництво підприємства

Шемота Василь Миколайович директор
Угрин Андрій Іванович головний лісничий

За комплексним лісогосподарським районуванням Західного регіону України розташоване у Високогірному лісогосподарському районі з ялицево-смерековими, чистими смерековими і в меншій мірі буковими лісами, а також рослинністю полонин. Територія лісгоспу в межах Високогірного лісогосподарського району охоплює схили Чорногори, Свидівця та Рахівського кристалічного масиву. Рельєф території підприємства представлений найвищою частиною Українських Карпат. Найбільші позитивні форми рельєфу тут знаходяться у Свидовецько-Чорногірській групі. Південно-західні схили Чорногори розчленовані численними гірськими потоками Білої і Чорної Тиси. Виявлено на цій території і сліди давнього зледеніння, яке обумовило виникнення альпійського типу місцевості.

Значне вертикальне і горизонтальне розчленування рельєфу місцевості лісгоспу та пов’язана з ним вертикальна поясність і велика різноманітність ґрунтово-кліматичних умов, визначили формування широкого діапазону умов місцезростання і типів лісу. На схилах Свидівця, Чорногори, Рахівського кристалічного масиву переважають вологі букові та буково-ялицеві сурамені та рамені. Корінні за породним складом насадження представлені тут смерекою з домішкою бука і ялиці. На цих же схилах, у їх нижній частині, можуть поширюватись смереково-ялицеві та смерекові бучини і субучини. Однак, внаслідок впливу різних чинників на господарювання в лісах у минулому, зараз значні площі букової формації представлені штучно створеними смеречниками, які інтенсивно створювались під час так званої «ялиноманії» з кінця XIX і до 60-х років XX століття. Тому заміна штучно створених смеречників на корінні деревостани. Одним з головних лісівничих завдань лісгоспу. Його виконання розпочалося з 80-х років минулого століття.

У межах поширення насаджень з переважанням у породному складі смереки академіком Голубцем М. А. виділено два рослинні пояси: до висоти 1200 м над рівнем моря розташований пояс смерекових лісів з домішкою ялиці і бука, а вище цього рівня – пояс чистих смерекових лісів. Смерекові високогірні ліси на великих позитивних формах рельєфу обмежує зверху субальпійський пояс, часто із заростями сосни сланкої та вільхи зеленої. Насадження цих порід приурочені переважно до крутих схилів і кам’янистих розсипів, формуючи під собою борові та суборові типи лісу. В умовах високогір’я соснове та зеленовільхове криволісся мають особливе ґрунтозахисне та водорегулююче значення. Тому лісівники підприємства надають належну увагу питанням збереження цих насаджень, а також розширенню їхньої площі штучним способом.

Загальна площа лісового фонду, на якій господарює і веде природоохоронну діяльність «Рахівське лісове дослідне господарство» і яка надана йому у постійне користування, становить 39183 га. Лісові насадження підприємства представлені в основному високопродуктивними деревостанами зі смереки, бука, ялиці та з домішкою таких цінних порід як ільм, клен-явір, ясен та інші. Середній запас ростучого лісу на 1 га сягає 370 куб. м, тоді як окремі деревостани зі смереки можуть накопичувати 1000 і більше куб. м на 1 га. Щорічний середній приріст запасу деревини на 1 га становить близько 6 куб. м. Така висока продуктивність деревостанів не тільки сприяє забезпеченню вітчизняних лісопереробних підприємств цінною деревинною сировиною, а й гарантує використання екологічного потенціалу лісів на максимально можливому рівні. Адже лісівникам добре відомо, що чим більша продуктивність лісів, тим більший їх екологічний ресурс.

Проте, не тільки високою продуктивністю насаджень у лісгоспі забезпечується екологічна, природоохоронна спрямованість ведення лісового господарства. Виходячи з поділу лісів за екологічним і соціально-економічним значенням, 25232 га лісових насаджень підприємства віднесено до категорій захисних лісів, рекреаційно-оздоровчих лісів, лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. Це становить 63,7 % загальної площі лісового фонду. В цих категоріях лісів діє обмежений режим лісокористування з майже повною забороною головного користування. Серед зазначених категорій велику частку займають заповідні ліси. У лісгоспі виділені та охороняються об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення на площі 4556 га, або 11,5 % від загальної площі лісового фонду. Принагідне тут також відмітити, що лісовий фонд підприємства постійно надавався з вилученням і без такого Карпатському біосферному заповіднику, починаючи з 1968 року і дотепер. Відомо, що теперішня площа Карпатського біосферного заповідника в основному сформувалася за рахунок площ лісового фонду лісогосподарських підприємств Рахівського району, а це – десятки тисяч високопродуктивних, щонайкращих лісостанів, які впродовж століть оберігались та доглядались лісівниками Рахівщини.

Колективом лісгоспу, як це і повсюдно здійснюється у державних підприємствах лісогосподарського спрямування, постійно виконуються, намічені за вимогами проекту ведення та розвитку лісового господарства, лісогосподарські заходи. Проектування лісогосподарських заходів та подальше їх безумовне виконання проводиться на типологічній і генетико-селекційній основі з індивідуальним, повидільним підходом до кожної земельної ділянки лісового фонду.

Для належного виконання намічених лісогосподарських заходів в лісгоспі створена за вимогами селекції та генетики лісонасіннєва база з 11 плюсових дерев, 41 га лісонасіннєвих ділянок та 7 га лісонасіннєвих плантацій, де щорічно заготовлюється до 400 кг високоякісного насіння основних лісоутворюючих порід. Вирощування садивного матеріалу здійснюється у 13 лісових розсадниках загальною площею 7,2 га. Лісовідновлення проводиться шляхом природного поновлення та посадкою – всього на площі 150 га щороку. Головним завданням лісовідновлення є відтворення корінних за породним складом, високопродуктивних, біологічно стійких деревостанів, які б на оптимальному рівні виконували ґрунтозахисні та водорегулюючі функції. Для повного виконання такого завдання потрібно не тільки відновити, відтворити Чи створити нові лісові насадження, а й впродовж майже 80 років формувати ці насадження. Таке формування працівники лісгоспу проводять доглядовими рубаннями, проведенням, при необхідності, санітарно-оздоровчих заходів. Лісогосподарський цикл в експлуатаційних лісах завершується вміло організованим, техніко-технологічно забезпеченим збором головного урожаю. Тому рубки головного користування у лісгоспі здійснюють із застосуванням існуючих тепер природозберігаючих технологій заготівлі і транспортування деревини з гір. Перевагу надають способам кінного та повітряного трелювання деревини, а при застосуванні тракторів-використовують тільки колісні трактори.

У лісах підприємства, внаслідок цілеспрямованої діяльності на ведення мисливського господарства, наявні високопродуктивні мисливські угіддя. Ці угіддя представлені хвойними, листяними та змішаними лісами, що межують з сільгоспугіддями та полонинами. У лісових мисливських угіддях співвідносяться між собою ділянки стиглих і перестиглих насаджень з молодими лісами, середньовіковими та пристигаючими насадженнями, а також зрубами та незімкнутими лісовими культурами. Наведене вказує, що природна основа формування мисливських угідь в різних рослинних формаціях, господарська діяльність, опосередкованим результатом якої є поява різновікової структури лісових масивів – від молодняків до стиглих насаджень, а також, у деякій мірі, вертикальна зональність, забезпечують добротну, а головне, стабільну кормову базу для численних представників фауни.

Контакти:

90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Б.Хмельницького, 3.
тел.: +38(03132) 2-17-25e-mail:    rakhiv.ldg@gmail.com