ДП «Мукачівське лісове господарство»

ДП «Перечинське лісове господарство»
25.03.2015
ДП «Мокрянське лісомисливське господарство»
25.03.2015

Про підприємство

Сторінка в соціальній мережі Facebook

Сайт: mukachevolis.com.ua

Керівництво:

Анталовський Василь Васильович    директор
Гоблик Василь Васильович    Головний інженер
Делеган    Вероніка Василівна    Головний економіст
Русин Василь Васильович            Головний лісничий
Русин Марія Андріївна            Головний бухгалтер

Для ведення природоохоронної діяльності та здійснення лісогосподарського виробництва має у постійному користуванні 27077 га лісового фонду. Вкрита лісовою рослинністю площа сягає 25309 га, де зосереджено 8,1 млн. куб. м ростучого лісу.

Підприємство вирізняється серед інших тим, що є науково-дослідним полігоном, експериментальною базою Карпатської лісової науково-дослідної станції. Дієва співдружність працівників лісгоспу і станції триває понад 50 років. За цей час ДП «Мукачівське лісове господарство» в додаток до статутних завдань, при науковому і методичному супроводі Карпатської лісової науково-дослідної станції, створило чимало дослідно-виробничих об’єктів з вивчення закономірностей відновлення і формування майбутніх лісів, впровадження в склад насаджень екзотів з метою підвищення продуктивності лісів, дослідження стійкості лісових насаджень до хвороб і шкідників, а також інших негативних факторів, у тому числі і стихійних лих. На об’єктах проведено системні дослідження з вивчення та застосування у лісогосподарському виробництві ефективних способів і методів доглядового рубання для насаджень різного віку та породного складу, намічено основні підходи до поступової заміни похідних смерекових насаджень на корінні за породним складом деревостани. Тому і раніше, і тепер лісове господарство лісгоспом ведеться на високому науковому рівні. Система лісогосподарських заходів та організація лісового господарства тут передбачає врахування природних та економічних особливостей зони розташування підприємства. Наукові підходи щодо зонального ведення лісового господарства полягають, передусім, у формуванні насаджень оптимального породного складу та вікової структури. При цьому використовуються закономірності поширення, росту, будови, розвитку лісу та лісовідновних процесів у ньому.

Згідно з комплексним лісогосподарським районуванням лісові насадження гірської та передгірної частини території підприємства відносяться до лісогосподарського району Вулканічних Карпат та міжгірних улоговин з буковими та дубово-буковими передгірними лісами, а насадження рівнинної частини – до лісогосподарського району Закарпатської низовини з лісостеповими дубовими лісами. Фактично деревостани з переважанням у складі бука займають (60,1); дуба (28,1); ялини – (5,0); інших порід – (6,8) від вкритих лісовою рослинністю земель лісового фонду. Деревостани характеризуються високою продуктивністю, а показники лісового фонду мають позитивну динаміку.

Понад 48% насаджень лісового фонду підприємства віднесено до категорій захисних лісів, рекреаційно-оздоровчих лісів та лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. В основному це лісопаркові частини зеленої зони, захисні насадження вздовж берегів річок, курортні ліси, рекреаційні та заповідні ліси. Віднесення лісів до захисних категорій обумовлено спрямованістю розвитку району, природно-кліматичні умови якого сприяють розвитку тут рекреаційно-оздоровчої індустрії. Численні санаторії, будинки відпочинку, рекреаційні центри, зони і пункти потребують і відповідного режиму господарювання в лісах навколо них. Відповідного режиму господарювання найбільш ефективно можна досягти, надавши лісовим територіям конкретного правового статусу-захисних категорій.

Ще з 50-х років минулого століття на території лісгоспу діє дендрарій «Березинка», який слугує насіннєвою базою порід-інтродуцентів. На території дендрарію розміщено інтродукційний розсадник, садивний матеріал з якого реалізується лісогосподарським підприємством для вводу до складу створюваних насаджень з метою підвищення їх продуктивності. Принагідне відмітити також, що колекція деревних і чагарникових порід дендрарію формувалася цілеспрямовано, передусім з порід, перспективних для збагачення складу карпатських лісів. Відрадно, що більшість інтродуцентів акліматизувалися і мають лісотехнічне значення чи декоративну цінність для озеленення. Всього за тривалий час у дендрарії випробувано близько 300 видів і форм. Це цінний осередок інтродуктивної дендрофлори на Закарпатті. Його щороку відвідують фахівці лісового господарства, вчені-ботаніки та дендрологи, аматори природи.

Мисливське господарство в лісгоспі організоване шляхом надання у користування мисливських угідь трьом спеціалізованим мисливським колективам. Завданням колективів є здійснення охорони та відтворення мисливської фауни у відповідності до вимог і норм законодавчих актів та мисливського впорядкування. Полювання проводиться за ліцензіями. Ведеться облік, підгодівля диких тварин. Контроль за веденням мисливського господарства і полювання ведуть спеціально уповноважені органи, в тому числі і ДП «Мукачівське лісове господарство».

У мукачівських лісах водяться олені, козулі, дикі свині, зайці, куниці, білки. Досить численною є лисиця, а із сусідніх гірських районів інколи заходять вовки. Птахи представлені фазанами, сірою куріпкою, дикими гусьми та качками.

Лісівники Мукачівщини вбачають перспективу у запровадженні засад сталого розвитку в лісогосподарське виробництво. Головною метою лісогосподарського виробництва є вирощування корінних за породним складом, високопродуктивних насаджень, які б на оптимальному рівні забезпечували виконання екологічних функцій та були постійним джерелом продукування різних лісових ресурсів для забезпечення виробництва та населення продукцією лісу.

Контакти:

90154, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. Вільховиця, 3.
тел.: +38(03131) 3-13-45,
e-mail: dlgmukachevo@gmail.com