Попередження виробничого травматизму на підприємствах лісового господарства: поради свалявських лісівників

Бережіть ліси Рахівщини від пожеж!
05.04.2018
Лісівниками Закарпаття проведено 82 рейди з початку пожежонебезпечного періоду
06.04.2018

Попередження виробничого травматизму на підприємствах лісового господарства: поради свалявських лісівників

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості установлюють вимоги з охорони праці, що поширюються на суб’єкти господарювання, які здійснюють науково-дослідну діяльність, виконують лісовпорядкувальні та вишукувальні роботи, створюють лісові насадження та доглядають за ними, здійснюють захист лісів від шкідників, хвороб та пожеж, ведуть будівництво і експлуатацію лісових доріг, лісосічні, лісотранспортні та лісоскладські роботи, заготівлю живиці та пневого осмолу, лісопиляння та інше первинне перероблення заготовленої деревини, роботи в малій лісохімії.

Правила є обов’язковими для виконання роботодавцями та працівниками, а також тимчасово залученими до праці аспірантами, стажерами, студентами і учнями навчальних закладів, які проходять виробничу практику на підприємствах та в організаціях, а також осіб, що підвищують кваліфікацію.

Чимало нещасних випадків на виробництві у лісовому господарстві трапляється внаслідок падіння на працівника дерев, колод під час сортування чи навантаження готової сировини. Крім того, мають випадки падіння працівника з висоти: з драбини (стрем’янки), кузова автомобіля, під час обміру завантаженої лісопродукції. Статистику виробничого травматизму галузі регулярно поповнюють травми за наслідками ДТП на дорогах загального користування.

Ще одним досить поширеним прикладом нещасних випадків у лісовому господарстві є отримання травм, заподіяних особами, які не мають відношення до виробничого процесу. Такі випадки відповідно до законодавства, визнаються пов’язаними з виробництвом. Стосуються вони, зазвичай, такого явища, як браконьєрство, або незаконна вирубка лісів.

Отже аналізуючи нещасні випадки, що сталися по Україні в галузі, можна виділити основні виробничі чинники, що призводять до професійних ризиків по видам робіт:

— лісосічні роботи (звалювання дерев, обрізування гілок, трелювання та навантаження деревини);
— транспортні роботи (перевезення дерев’яних холстів);
— нижньоскладські роботи (розвантаження і штабелювання деревини);
— деревообробні роботи (розпилювання круглого лісу на пиломатеріали);
— ремонтні роботи (металообробні, слюсарно-ковальські, заточувальні, зварювальні, шино-монтажні);
— несправне обладнання та відсутність захисних і блокувальних пристроїв;
— відсутність спецодягу та засобів індивідуального захисту;
— низька трудова дисципліна (робота в нетверезому стані, одночасне виконання сторонніх робіт);
— низький професійний добір, використання працівників не за фахом.

Тому вкотре нагадуємо, що роботодавцям, відповідальним керівникам структурних підрозділів та працівникам необхідно дотримуватись вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час проведення лісосічних та інших робіт.

Необхідно скласти технологічну карту робіт, до якої включити усі аспекти виробничих операцій, у тому числі з охорони праці. Зміст карти має відповідати вимогам Правил, які необхідні для регламентації безпечного ведення окремих видів робіт, враховувати особливості робочого об’єкта, виділених бригаді знарядь праці, прийнятої технології робіт, рівня повноти врахування вимог безпеки праці в інструкції з охорони праці.

Провести інструктажі з охорони праці на робочих місцях з усіма працівниками, медогляди, щорічне навчання з питань охорони праці та безпечного ведення робіт з підвищеною небезпекою для посадових осіб та працівників, перевірку знань щодо дотримання правил безпечного виконання робіт.

Посилити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни. Не допускати до роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, хворобливому або стомленому стані.

Забезпечити відповідно до норм видачу спецодягу, засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів для працівників.

Фаховий рівень працівників повинен відповідати виконуваним роботам.

Перевірка відповідності машин та обладнання вимогам правил з охорони праці, пожежної безпеки, дорожнього руху та електробезпеки повинна відбуватися систематично.

Рух та розміщення машин, агрегатів, транспортних засобів на робочих зонах необхідно проводити виключно згідно з розробленими технологічними картами.

Безпечне виконання виробничого процесу на підприємствах лісової галузі регламентується:

Законом України «Про охорону праці»; Правилами охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості, Правилами охорони праці в деревообробній промисловості , Правилами охорони праці на автомобільному транспорті, Правилами охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г виробництва, Правилами безпечної роботи з інструментом та пристроями, Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (розділ 12) та іншими нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

Основний обов’язок роботодавця щодо забезпечення додержання вимог законодавства працівниками у галузі охорони праці та функціонування системи управління охороною праці визначені у ст.13 ЗУ Про охорону праці, цією ж статтею визначено його безпосередню відповідальність.

Проте одним із основних завдань перед керівниками та відповідальними особами за стан охорони праці на виробництві є доведення до усіх працівників вимоги ст.14 ЗУ «Про охорону праці», згідно з якої працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства, а також знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

 

Коментарі вимкнені.