Природоохоронні території

Для області є характерним, що стратегічні підходи до господарювання у лісах завжди були спрямовані на:

 • збільшення площ лісів;
 • підвищення продуктивності та екологічного потенціалу лісових насаджень;
 • дотримання принципу безперервного та невиснажливого лісокористування;
 • збереження біологічного різноманіття лісових екосистем.

Таких підходів безумовно дотримуються і тепер, про що засвідчує динаміка показників лісового фонду. Зокрема, площа лісів області за останні 50 років зросла більше, як на 10 тис. га, середній запас на 1 га із 186 куб. м у 1946 році зріс до 358 куб. му 2005 році.

Однак, враховуючи місце розташування важливих економічних, середовищно-утворювальних функцій, останнім часом більш гостро постало питання щодо їх природоохоронних функцій. Намітились тенденції впровадження засад сталого розвитку у лісогосподарське виробництво краю. Ці засади передбачають не тільки безперервне та невиснажливе лісокористування, але й нарощення та використання екологічного потенціалу лісів. Тобто, впровадження засад сталого розвитку відбувається яку ресурсному, так і в екологічному аспектах. Разом з тим, лісівникам відомо, що екологічний потенціал лісів на оптимально можливому рівні безперервно може забезпечуватись тільки різновіковими насадженнями. Тому, для безумовного дотримання вимог безперервності та оптимальності використання екологічного потенціалу лісів Закарпаття необхідний поступовий перехід від системи вирощування одновікових та умовно-одновікових деревостанів, які тепер переважають в наших лісах, до формування різновікових насаджень. Зараз це складне і важливе завдання у процесі вивчення і поступового виконання. Формування різновікових насаджень є особливо актуальним для категорій захисних лісів, рекреаційно-оздоровчих лісів та лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. Для цих категорій лісів найважливішим є постійність виконання насадженнями основних функцій на оптимальному рівні.

Збереження біорізномаїття

З огляду на запровадження засад сталого розвитку у вітчизняному лісовому господарстві та враховуючи європейський і світовий досвід з цього напряму, у лісогосподарському виробництві краю при вирощуванні деревостанів постійно застосовуються методи і способи, що забезпечують максимально наближене до природного формування лісових насаджень. Такі методи і способи, як показує їх тривале застосування у Європі, зокрема у Швейцарії, мають позитивні результати у формуванні та безперервному функціонуванні лісових екосистем, особливо в горах.

 

Наявність територій та об’єктів природно-заповідного фонду по Закарпатському обласному  управлінню лісового та мисливського господарства станом на 01.01.2022
/гектарів/ Ф-1
№ п/п                  Заповідні об”єкти
                Найменування Загальнодержавного Місцевого значення         ВСЬОГО
       значення
кількість площа кількість площа кількість площа
1 Природні заповідники 0 0
2 Біосферні заповідники 1 17990 1 17990
3 Національні природні парки 2 17030 2 17030
4 Ботанічні сади 0 0
5 Дендрологічні парки 1 34 1 34
6 Регіональні ландшафтні парки 2 7069,5 2 7069,5
7 Зоологічні парки 0 0
8 Заказники – ВСЬОГО 19 12040 37 6340,8 56 18380,8
9218* 5903,7* 15121,7*
в т.ч.
а) ландшафтні 1 1026 1 188,6 2 1214,6
б) лісові 2 1173 15 4020,1 17 5193,1
3977* 3977*
в) ботанічні 9 2173 14 1028 23 3201
1237,0* 2265*
г) загальнозоологічні 4 6807 1 75 5 6882
5071* 5146*
д) орнітологічні 1 606 1 606
е) ентомологічні 1 9,8 1 9,8
ж) іхтіологічні 4 524 4 524
130* 130*
з) гідрологічні 1 105 1 495,3 2 600,3
і) загальногеологічні 1 150 1 150
к) палеонтологічні 0 0
л) карстовоспелеологічні 0 0
9 Памятки природи – ВСЬОГО 8 380 160 8235,24 168 8615,24
169* 7817,41* 7986,41*
в т.ч.
а) комплексні 1 22 1 22
б) ботанічні 6 343 47 5203,11 53 5546,11
169* 5183,61* 5352,61*
в) зоологічні 1 1 1 1
г) гідрологічні 1 15 82 74,53 83 89,53
д) геологічні 16 97,7 16 97,7
87,7* 87,7*
10 Парки-памятки садово- 2 10,8 2 10,8
паркового мистецтва
11 Заповідні урочища 12 2848,1 12 2848,1
2546,1* 2546,1*
       РАЗОМ 30 47440 228 21679,54 258 69119,54
44430* 20910* 65340*

примітка: * – площа без дублювання об’єктів ПЗФ

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАПОВІДНИХ ОБ”ЄКТІВ

по Закарпатському обласному  управлінню лісового та мисливського господарства станом на 01.01.2022

Ф-2

Назва об`єкту Площа, га Дата створення Місце знаходження район,  підприємство, лісництво, квартал Коротка характеристика Лісогосподарські підприємства       у віданні яких знаходиться об`єкт Рішення директивних органів про створення об”єкту
1 2 3 4 5 6 7
Загальнодержавного значення
Біосферні заповідники
Карпатський біосферний заповідник 481 12.11.1968 р. Рахівський район, ДП “Рахівське ЛДГ”, Богданське л-во, кв.1,9,10 Зона антропогенних ландшафтів, зона регульованого заповідання ДП “Рахівське ЛДГ” Постанова Ради міністрів УРСР
408 12.11.1968 р. Рахівський район, ДП “Рахівське ЛДГ”, Рахівське л-во, кв.5,6 Зона регульованого заповідання ДП “Рахівське ЛДГ” Постанова Ради міністрів УРСР
1135 12.11.1968 р Рахівський район, ДП “Рахівське ЛДГ”, Квасівське л-во, кв.1-4 Зона антропогенних ландшафтів, зона регульованого заповідання ДП “Рахівське ЛДГ” Постанова Ради міністрів УРСР
1958 12.11.1968 р Рахівський район, ДП “Рахівське ЛДГ”, Говерлянське л-во, кв.4-11,14 Зона антропогенних ландшафтів ДП “Рахівське ЛДГ” Постанова Ради міністрів УРСР
1000 12.11.1968 р Рахівський район, ДП “Рахівське ЛДГ”, Устєрицьке л-во, кв.13,16,17,26 Зона антропогенних ландшафтів, зона регульованого заповідання ДП “Рахівське ЛДГ” Постанова Ради міністрів УРСР
4982
720 26.11.1993 р. Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Груниківське л-во,кв.1/18,20,51,52; 5/14,50,51; 7/1-27; 8/1-22,24-26,81; 9/1-26,53,56; 10/1-24,31-34 ;11/1-16,19,20,28-30,36-38 ;12/1-22,33,38-42 Буферна зона ДП “Брустурянське ЛМГ” Указ Президента №563/93
1406 26.11.1993 р. Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Груниківське л-во, кв.1/19,21-50,53-55; 3/1; 5/15-49; 8/23,27-30,82-84 ; 9/52,57-59; 10/25-30,32-40; 11/17,18,21-27,31-35,39-41; 12/23-32,34-37,43-45; 16/1-31; 17/1-38; 18/1-23 ;19/1-32 Зона антропогенних ландшафтів ДП “Брустурянське ЛМГ” Указ Президента №563/93
2126
451 11.04.1997 р. Рахівський р-н, ДП «В.Бичківське ЛМГ», Костилівське л-во, кв.23-26 178 га – зона антропогенних ландшафтів ДП “В.Бичківське ЛМГ” Указ Президента «Про розширення території КБЗ» від 11.04.1997 р. №325
248 га – буферна зона
2589 11.04.1997 р. Рахівський р-н, ДП «В.Бичківське ЛМГ», Діловецьке л-во, кв.5, 9-22 2188 га – зона антропогенних ландшафтів ДП “В.Бичківське ЛМГ” Указ Президента «Про розширення території КБЗ» від 11.04.1997 р. №325
800 га – буферна зона
298 11.04.1997 р. Рахівський р-н, ДП «В.Бичківське ЛМГ», Лужанське л-во, кв.28-31 265 га – зона антропогенних ландшафтів ДП “В.Бичківське ЛМГ” Указ Президента «Про розширення території КБЗ» від 11.04.1997 р. №325
27 га – буферна зона
3707
4195 11.04.1997 р. Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Свидовецьке л-во, кв.кв.3-17 Збереження в природному стані унікальних природних комплексів ДП “Ясінянське ЛМГ” Указ Президента №563/93
4195
747 28.10.1974 р. Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Виноградівське л-во, кв.16-18,20-25,48 Збереження в природному стані унікальних природних комплексів ДП “Виноградівське ЛГ” Постанова РМ УРСР №500 від 28.10.1974 р.
176 28.10.1974 р. Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”,Затисянське л-во, кв.59 Збереження в природному стані унікальних природних комплексів ДП “Виноградівське ЛГ” Постанова РМ УРСР №500 від 28.10.1974 р.
923
630 28.10.1974 р. Хустський р-н, ДП “Хустське ЛДГ”, Вільшанське л-во, кв.5-8,14 Буферна зона ДП “Хустське ЛДГ” Постанова РМ УРСР №500 від 28.10.1974 р.
1427 28.10.1974 р. Хустський р-н, ДП “Хустське ЛДГ”, Драгівське л-во, кв.7-9,14-18,20,21 Зона антропогенних ландшафтів ДП “Хустське ЛДГ” Постанова РМ УРСР №500 від 28.10.1974 р.
2057
Всього 17990
Національні природні парки
Ужанський  НПП 11381 27.09.1999 р. В.Березнянський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”,Волосянківське, Жорнавське, Костринське л-ва Охорона, збереження та відтворення лісових біогеоценотичних ресурсів ДП “В.Березнянське ЛГ” Указ від 27.09.1999
року, № 1230/99
НПП “Зачарований край” 5649 21.05.2009 р. Іршавський р-н, Ільницька, Чорнопотіцька, Осійська сільські ради З метою збереження, відтворення та ефективного використання типових та унікальних природних комплексів Східних Карпат Обласне управління лісового та мисливського господарства Указ Президента України від 21.05.2009 за № 343
Всього 17030
Заказники
“Брадульський” 1026 28.10.1974 р. Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Брадульське л-во, кв.1-5 Гірський ландшафт навколо гори Попадя, гора складається з сланців і пісчаника ДП “Мокрянське ЛМГ” ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500
“Росішний” 461 1974 р. Воловецький  р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”,Н.Воловецьке л-во,кв.19,24,25 Створений для охорони і збереження елітного  яліцевого насадження ДП “Воловецьке ЛГ” ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500
“Діброва” 712 28.10.1974 р. Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Лужанське л-во, кв.5-10 Верхня межа зростання дуба скельного та звичайного ДП “Великобичківське ЛМГ” ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500
“Чорна  гора” 823 28.10.1974 р. Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ” Дубово-грабові насадження з примесью плюща ДП «Виноградівське ЛГ» ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500
76,0* 747 га – КБЗ
“Юлівська гора” 176 28.10.1974 р. Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ” Дубово-грабові насадження з примесью плюща ДП «Виноградівське ЛГ» ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500
0,0* 176 – КБЗ
“Затінки і Тересянка” ботанічний 13 03.05.1978 р. Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Квасівське л-во, кв.8/35, 10/10-15, 13,0 – КБЗ Зростає арніка гірська ДП “Рахівське ЛДГ” Облвиконкому від 03.08.1978 р. №383
0*
“Гладинський” 130 28.10.1974 р. Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Турбатське л-во, кв.23 Зростає резонансна ялина ДП “Брустурянське ЛМГ” ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500
“Горгани і Тавпіширка” 248 28.10.1974 р. Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во,кв.2/7,21-25, 27-32; 4/2-10,12,21,22,25,27,28; 5/2-5,8,9,16,17,29 На кам»яних схилах  зберігаються кедрово-ялинові праліси раннього голоцену ДП «Брустурянське ЛМГ” ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500
“Кедринський” 166 28.10.1974 р. Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Кедринське л-во, кв.91-8,24,27,30,31,36-40,42,43,45-48 Унікальний осередок кедра європейського з домішком модрини європейської ДП “Брустурянське ЛМГ” ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500
Частина “Урочища Странзул, Задня, Кедрин” (“Горган”) 10 03.08.1978 р. Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во Зростає плаун баранець ДП “Брустурянське ЛМГ” Постанова Мінприроди від 03.08.1978 р.
“Керничний” 107 12.12.1983 р. Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Мокрянське л-во, кв.3 Зарослі сосни гірської з включенням вільхи зеленої на висоті 1400 м НРМ на кам”янистих розсипах ДП “Мокрянське ЛМГ” ПРМ УРСР від 12.12.1983 р. № 495
Частина “Урочища Странзул, Задня, Кедрин” (“Странзул”, “Задня”) 500 03.08.1978 р. Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Брадульське л-во, кв.29-32 Під наметом шпількового лісу зростає плаун-баранець ДП “Мокрянське ЛМГ” ПРМ УРСР від 03.08.1978 р. № 383
“Зачарована долина” 150 03.08.1978р. Іршавський р-н, у складі НПП «Зачарований край» – 150 га Природні кам’яні утворення із кварцитів НПП «Зачарований край» Постанова РМ УРСР від 03.08.1978 р. №383
0*
“Річанський” 2408 25.08.1998 р. Іршавський р-н, ДП “Довжанське ЛМГ”, Річанське л-во,кв.16-20,25-27,30-35 частково 11 З метою охорони і збільшення чисельності рідкісних та цінних видів тварин: благородний олень,козуля,кабан, бурий ведмідь і інші ДП “Довжанське ЛМГ” ПРМ УРСР від 26.12.1985 р. № 451
“Тур´є-Полянський” 2163 26.12.1985 р. Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ”,л-во “Шипот”кв.55-75 Збереження цінних видів тварин, занесених в ЧК України ДП “ПеречинськеЛГ” ПРМ УРСР від 26.12.1985 р. № 451
“Великодоброньський” 1736 28.10.1974 р. Ужгородський Охорона місць гніздування цінних видів птахів, розмноження косуль ДП “Ужгородське ЛГ” ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500
0* р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, кв.1-24
В складі РЛП «Притисянський» – 1736 га
“Потік Оса” 500 1998 р. Воловецький р-н, Н.Воловецьке,кв.9,12,13,15,16,21,8 Створений для збереження та відтворення цінних природних комплексів ДП “Воловецьке ЛГ” Указ Президента України  від 09.12.
1998 р. № 1341/98
“Соколові скелі” 606 03.08.1978 р. Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ”,л-во “Шипот”кв.13-16,25-27 На скелях гніздяться птахи занесені до ЧК України ДП “Перечинське ЛГ” ПРМ УРСР від 03.08.1978 р. № 383
“Апшинецький” 105 28.10.1974 р. Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Чорнотисянське л-во, кв.1 Початок р. Чорна Тиса ДП “Ясінянське ЛМГ” ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500
Всього 12040
9218,0*
Пам’ятки природи
“Гора Високий камінь” 22 1975 р. Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”,Підполозянське л-во,кв.2,3,14; Н.Ворітське л-во, кв.6,7,10,11,13 Створений для охорони і збереження на кам”янистих осипах головного вододілу Карпат дуба скельного ДП “Воловецьке ЛГ” Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р
“Гора Яворник” 100 22.07.1983 р. Великоберезнян- Ялицево-буковий праліс 160-210 р.р. з домішками явора,ільма,ясена на висоті 1000-1050 н.р.м. ДП “В.Березнянське ЛГ” Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р
0* ський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”, Костринське л-во,кв.16/11,12,15,17,25,31,33, в складі Ужанського НПП – 100,0 га
“Урочище Тепла яма” 93 14.07.1975 р. Ужгородський р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, Кам”яницьке л-во,кв.23/1,3,5,10 кв.24/1,3-6,8,10 Резерват дубових і дубово-букових лісів дуба скельного ДП “УжгородськеЛГ” Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р
“Довгий потік” 21 14.10.1975 р. Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, кв.21/38, у складі КБЗ – 21,0 га ДП “В.Бичківське ЛМГ” Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р
0*
“Великий Яворець та Обнога” 35 14.10.1975 р. Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, В.Бистрянське л-во, кв.6 Букове насадження на висоті 600-1000 м. н.р.м. з участю ялиці, смереки та тиса ягідного ДП “Міжгірське ЛГ” Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р
“Атак” 52 14.10.1975 р. Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ”,Боржавське л-во,21/2,7,14, у складі РЛП “Притисянський” – 52,0 га Дубово-ясінева діброва в заплаві ДП “Берегівське ЛГ” Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р
0*
Урочище “Голятин” 42 14.10.1975 р. Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, кв.9 Збереження єдиного місцезростання сосни звичайної на висоті 1000-1200 м.н.р.м. ДП “Міжгірське ЛГ” Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 – р
Болото “Чорне багно” 15 15.10.1975 р. Іршавський р-н,  в складі НПП «Зачарований край» – 15 га Унікальне верхове сфагнове болото, зростання рідкісних рослин НПП «Зачарований край» Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р
0*
Всього 380
192,0*
Разом об’єктів загальнодержавного значення – 47440,0 га , *- 44430,0 га.
Місцевого значення
Регіональні ландшафтні парки
РЛП “Притисянський” 205 07.08.2009 р. Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ”, Боржавське л-во кв.21/1-8,13,14; 24/1-10 ;26/8-15 ;28/14-23 Ясенево-дубові ліси штучного походження ДП «Берегівське ЛГ» Рішеня 25 сесії У скликання облради №908 від 07.08.2009 р.
1758,28 07.08.2009 р. Ужгородський р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, В.Добронське л-во Збереження природних ландшафтів ДП “Ужгородське ЛГ” Рішеня 25 сесії У скликання облради №908 від 07.08.2009 р.
852,1 07.08.2009 р. Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Шаланківське л-во, кв.1,4,7,8,11,14 – 243 га,Затисянське л-во кв.42-46,50,52-54,62,65,68,70 –609,1 га Збереження природних ландшафтів ДП “Виноградівське ЛГ” Рішеня 25 сесії У скликання облради №908 від 07.08.2009 р.
“Синяк” 4253,7
Всього 7069,05
Заказники
“Грабовець” 188,6 07.03.1990 р. Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Майданське л-во, кв.18,21 Цінний ландшафт місцевості та темно-хвойного та змішаного лісу ДП “Міжгірське ЛГ” Ріш.ОВК від 07.03.
1990 р. № 55
“Тихий” 25 18.11.1969 р. Великоберезнян-ський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”,Волосянківське л-во,кв.19/19, у складі Ужанського НПП – 25,0 га Ялицево-буковий праліс, повнота 0,8 ДП “В.Березнянське ЛГ” Ріш.ОВК від 23.10.
0* 1984 р. № 253
“Дубова” 3,1 18.11.1969 р. Великоберезнян-ський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”,Костринське л-во,кв.1/18, у складі Ужанського НПП – 3,1 га Насадження дуба скельного віком 150 років,повнота 0,6 на висоті 600 м. н.р.м. ДП “В.Березнянське ЛГ” Ріш.ОВК від 23.10.
0* 1984 р. № 253
“Остра” 6,8 23.10.1984 р. Мукачівський р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, Чинадіївське л-во, кв.19/10 Буково-ясеневі насадження дуба скельного, явора ДП “Мукачівське ЛГ” Ріш.ОВК від 23.10.
1984 р. № 253
“Жорнина” 9,8 12.08.2011 р. Мукачівський р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, кв. 15, виділи 9, 10 Збереження рідкісних та зникаючих видів твердокрилих комах ДП “Мукачівське ЛГ” Ріш. обласної ради від 1.08.2011 р. № 265
“Красна долина” 218,8 07.03.1990 р. Свалявський р-н, ДП “Свалявське ЛГ”, Ганьковицьке л-во, кв.17,18,20 Високопродуктивні букові праліси з участю ясена, явора, ільма ДП “Свалявське ЛГ” Ріш.ОВК від 07.03.
1990 р. № 55
“Пинава” 30 25.07.1972 р. Свалявський р-н, ДП “Свалявське ЛГ”, Ганьковицьке л-во, кв.25/28, 21/14 Високопродуктивні насадження ясена, явора, бука, в”яза ДП “Свалявське ЛГ” Ріш.ОВК від 25.07.
1972 р. № 243
“Веймутова сосна” 5 23.10.1984 р. Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, кв.7/25, у складі КБЗ – 5,0 га Місцезростання сосни веймутової Великобичківське ДЛМГ Ріш.ОВК від 23.10.
0* 1984 р. № 253
“Смерекові 574,9 07.03.1990 р. Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, всі лісництва Лісонасенева база ДП “Ясінянське ЛМГ” Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55. Зміни:ріш ОР від 30.12.2014 р.№1167
Карпати”
“Явірник” 37,4 18.11.1984 р. Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”,Кедринське л-во,кв.6/25,26,28,29,30 Цінний праліс з домішкою ясена гірського, в”яза ДП “Брустурянське ЛМГ” Ріш.ОВК від 23.10.1984 №253
1969 р № 414
“Дугласова ялиця” 10 23.10.1984 р. Перечинський ДП “Перечинське ЛГ” Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253
0* р-н, у складі заповідного урочища місцевого значення “Розтоки” – 10,0 га
“Пікуй” 425,3 07.03.1990 р. Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Пашківське л-во,кв.21; Н.Ворітське л-во,кв.5; Підполозянське л-во кв.1,5 Об”єкт ПЗФ ДП “Воловецьке ЛГ” Рішення ОВК від 07.03.1990 р. № 55
“Говерлянка” 2,5 07.03.1990 р. Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Білотисянське л-во, кв.21/23 Зростає арніка гірська ДП “Рахівське ЛДГ” Облвиконкому від 07.03.1990 № 55
“Станислав” 5,3 07.03.1990 р. Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Станиславське л-во, кв.18 Зростають лікарські рослини ДП “Ясінянське ЛМГ” Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55
“Арніка” 5,6 18.10.1983 р. Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”,л-во ім.Томащука, кв.23/40 Зростання арніки гірської ДП «Великобичків-ське ЛМГ” Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 270
“Аршична” 24,5 23.10.1984 р. Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Кедринське л-во, кв.5/22; 9/25; 10/1 Рідкісні рослини перевагою арніки гірської ДП “Брустурянське ЛМГ” Ріш.ОВК від 18.10.1984 р. № 253
“Бертяник” 53,5 18.10.1983 р. Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во,кв.45/11,13 Природне угрупування рідкісних рослин перевагою арніки гірської ДП “Брустурянське ЛМГ” Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 271
“Бузок“ 6 18.10.1983 р. Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Жденіївське л-во,кв.18/4,5 Створений для охорони і сбереження бузка угорського,який має наукове значення ДП “Воловецьке ЛГ” Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 270
“Темнатик” 1456 24.04.2009 р. Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, В.Воловецьке л-во,кв.13-15,20-28 Створений для охорони і збереження буково-ялицевих пралісів ДП “Воловецьке ЛГ” Рішення ОВК від 24.04.09 р. №846. Зміни: ріш ОР від 03.02.2014 р. №892
“Чорнянський деренковач” 260 07.03.1990 р. Виноградівський Насадждення деренковача ДП “Виноградівське ЛГ” Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55
р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Затисянське л-во,кв.35-37
“Залуж” 3 31.05.1993 р. Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ”, ЛМЛ “Н.Село”, 1/2 Популяція нарцису вузьколистого ДП “Берегівське ЛГ” Ріш.12 сесії.21 склик
облради 31.05.1993р
“Гат” 75 23.10.1984 р. Іршавський р-н, ДП “Загатянське ЛГ”,Загатське л-во, кв.21,3,4,7,10-13 Охорона і розведення рудих лісових мурашок родини Форміка ДП “Довжанське ЛМГ” Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253
“Ріка” 394 25.08.1998 р. Іршавський р-н, ДП “Довжанське ЛМГ”,Річанське л-во,кв.28,29, у складі  загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення “Річанський” – 394,0 га З метою охорони та збереження ділянки р.Ріка,яка є місцем нересту струмкової форелі – цінного виду риби ДП “Довжанське ЛМГ” Рішення ОВК від 18.10.1983 р. № 270
0*
“Усть-Чорнянський” 13,0 км 07.03.1990 р. Тячівський р-н., ДП “Мокрянське ЛМГ”, Усть-Чорнянське л-во кв.9, Тиховецьке л-во кв.12 Охорона і збереження цінних видів риб – лосося дунайського, харіуса, форелі струмкової ДП “Мокрянське ЛМГ” Рішення ОВК від 07.03.1990 р. № 55
“Біла та Чорна Тиса” 32 км 07.03.1990 р. Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, всі лісництва Охорона і збереження цінних видів риб ДП “Ясінянське ЛМГ” Рішення ОВК від 07.03.1990 р. № 55
“Кісва” 130 11.01.2002 р. Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Кос.Полянське л-во Охорона нерестовищ цінних видів риб форелі, харіуса ДП “Великобичківське ЛМГ” Рішення облради від 11.01.2002 р. № 377
„Омножанський“ 495,3 22.06.2005 р. Міжгірський р-н, ДП «Міжгірське ЛГ», Міжгірське л-во, кв.11,12,4-13 (частково) Природний водозабор, ялино-яліцево-букові ліси 100-140 років, рідкісні види рослин і диких тварин ДП «Міжгірське ЛГ» Рішення облради від 22.06.2005 р № 541
«Егреш» 37,4 08.07.2010 р. Виноградівський р-н, ДП «Виноградівське ЛГ» , Виноградівське л-во, кв.52/1,2 Вільховий масив з домішками верби білої, верби ламкої, тополі чорної, папороті теліптеріса болотного, папороті страусового листа та ін.видів рослин та тварин ДП «Виноградівське ЛГ» Рішення облради від 08.07.2010 р. № 1143
“Привододільний” 722 16.11.2012 р. Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Пашківське лісництво, квартали 1-4, 17 Букові, буково-яворові, буково-ялинові ліси ДП “Воловецьке ЛГ” Рішення облради від 16.11.2012 р. № 553
«Аров» 25 08.07.2010 р. Берегівський р-н, с.Яноші,ДП “Берегівське ЛГ”, квартал 18,виділ 1-10, ур «Ардов» Для охорони Червонокнижних видів: липи сріблястої, береки, подалірію, мідянки, махаону ДП “Берегівське ЛГ” Рішення ОР від 08.07.2010 №1143
«Сілаш» 75,5 08.07.2010 р. Берегівський р-н, с.Яноші, ДП “Берегівське ЛГ”, квартал 25,виділ 1-3, 5,6,8,9,11,12, квартал 26, виділ 1-7, ур «Сілаш» Для охорони в’язово-ясеневих дібров та видів рослинного та тваринного світу занесених до Червоної книги України: білоцвіту весняного, гніздівки звичайної, любки дволистої, кота лісового ДП “Берегівське ЛГ” Рішення ОР від 08.07.2010 №1143
«Косонська гора» 9 08.07.2010 р. Берегівський р-н, с.Яноші, ДП “Берегівське ЛГ”, квартал 7,виділ 1-7, ур «Косинська гора» Для охорони дуба гірського та Червонокнижних видів : булатка довголиста,   гніздівки звичайної, любки дволистої, конюшина червонувата, подалірії, мідянки, махаону тиа інших видів. ДП “Берегівське ЛГ” Рішення ОР від 08.07.2010 №1143
«Приборжавсь-кий» 444,8 2015р. ДП «Свалявське ЛГ» Березниківське л-во, кв.1 вид. 1-14, 16-21, 24-27, 33 пл. 174,2 га Високопродуктивні букові праліси з участю явора, ясена, бука ДП «Свалявське ЛГ» Рішення ОР від 27.08.2015 №1326
кв.2 вид.1-27, 36-37, 44
пл.158,9 га
кв.3 вид.1-8, 12, 29 пл.111,7 га
«Ждимирський» 123,9 2015р. ДП «Свалявське ЛГ» Полянське л-во кв.12 вид.18,20,21,26,27,28 пл.17,3 га Високопродуктивні різновікові букові насадження з віком дерев бука переважно 60-85 років, але з порівняно значною участю дерев віком 100-170 років ДП «Свалявське ЛГ» Рішення ОР від 27.08.2015 №1326
Кв.13 вид.10,11,12,13,19
пл.27,3 га
кв.15 вид.4 пл.17,0 га
кв.17 вид.21 пл.13,0 га
кв.18 вид.5,6,8,10,11 пл.49,0 га
«Тесаник» 169,5 2015р. ДП «Свалявське ЛГ» Полянське л-во кв.28 вид.15,16,20,21,22 пл.100,3 га Високопродуктивні різновікові букові насадження з віком дерев бука переважно 60-85 років, але з порівняно значною участю дерев віком 100-170 років ДП «Свалявське ЛГ» Рішення ОР від 27.08.2015 №1326
Кв.30 вид.1 пл.18,0 га
Кв.31 вид.4,5,15,16,17 пл.51,5 га
«Холмовецька гора» 95,4 2015 р. ДП «Виноградівське ЛГ» Затисянське лісництво кв.134 вид. 5-7, кв.135 вид. 4-22. Збереження деревостанів дуба Бургундського ДП «Виноградівське ЛГ» Рішення ОР від 27.08.2015 №1327
«Тересвянська долина» 192,9 2018 р. ДП «Тячівське ЛГ», Тернівське лісництво: кв.32 вид. 8,9; кв. 33 вид 2,3,12,13; кв. 34 вид.12; кв. 35 вид. 9, 10, 11, 16,17; кв. 83 вид. 7,8; кв. 84 вид. 3,5,6,7,8. Збереження деревостанів дуба ДП «Тячівське ЛГ» Рішення ОР від 13.12.2018 №1348
Всього 6340,8
5903,7*
Заповідні урочища
“Розтоки” 430 18.10.1993 р. Перечинський Унікальна ялиця дугласія ДП “Перечинське ЛГ” Ріш.ОВК від 18.10. 1989 р. № 270
р-н, ДП “Перечинське ЛГ”,Тур”я-Реметівське л-во кв.1,2,5,6
“Берегівське горбогір´я 33,3 07.03.19990 р. Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ” Боржавське л-во, 40/3,12,15,16 Липово-дубове насадження ДП “Берегівське ЛГ” Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55
“Боржава” 149 18.10.1989 р. Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Шаланківське л-во, кв.1,4,7,11,14 Ясенево-дубові ліси штучного походження ДП “Виноградівське ЛГ” Ріш.ОВК від 18.10. 1989 р. № 270
0*
153 18.10.1993 р. Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ”, Боржавське л-во,21/1,3-6,8-13,24/1-10,26/8-15,28/14-23 Ясенево-дубові ліси штучного походження ДП “Берегівське ЛГ” Ріш.ОВК від 18.10. 1983 р. № 270
0*
“Деренів” 300 07.03.1990 р. Мукачівський Природні ліси із дуба скельного, бука, ясена, липи, клена гостролистого. Місцями зростає кизил. ДП “Мукачівське ЛГ” Рішення ОВК від 07.03.1990 р. № 55
р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”,Чинадіївське л-во,кв.24,29
“Широкий” 5 31.05.1993 р. Мукачівський Унікальна плантація субтропічної культури чаю ДП “Мукачівське ЛГ” Рішення облради від 31.05.1993 р.
р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, Мукачівське л-во,кв. 19/16,18
«Ловачка» 90 31.05.1993 р. Мукачівський Своєрідність геологічної будови та климату ДП “Мукачівське ЛГ” Рішення облради від 31.05.1993 р.
р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, Мукачівське л-во,кв. 27
« Гора Біганьська» 5 07.03.1990 р. Берегівський р-н, с.Велика Бийгань, ДП “Берегівське ЛГ”, квартал 7,вид. 10,21 Угруповання рідкісного для України ДП «Берегівське ЛГ» Рішення ОВК від 07.03.1990 р. №55
реліктового виду-липи пухнастої
«Дуброви» 10 07.03.1990 р. Тячівський р-н, с.м.т. Буштино, Філія «Тячівське лісове агропромислове господарство», кв. 35, вид.14 Залинки унікального низинного лісу на сфагновому болоті ДП «Тячівське ЛГ» Рішення ОВК від 07.03.1990 р. №55
«Мочар» 8 07.03.1990 р. Тячівський р-н, с.м.т. Буштино, Філія «Тячівське лісове агропромислове господарство», кв. 35, вид.14 Місцезростання конвалії, білоцвіту весняного, шафрана банатського, перстача білого – рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України ДП «Тячівське ЛГ» Рішення ОВК від 07.03.1990 р. №55
«Березниківські 385,5 21.12.2018 р. Свалявський р-н, ДП «Свалявське ЛГ» Для збереження унікальних пралісових екосистем ДП «Свалявське ЛГ» Рішення ОР від
праліси» 21.12.2017 р. №1040
«Боржавські праліси» 853,5 21.12.2018 р. Свалявський р-н, ДП «Свалявське ЛГ» Для збереження унікальних пралісових екосистем ДП «Свалявське ЛГ» Рішення ОР від
21.12.2017 р. №1040
«Усть-Чорнянські праліси» 425,8 21.12.2018 р. Тячівський р-н р-н, ДП «Мокрянське ЛМГ» Для збереження унікальних пралісових екосистем ДП «Мокрянське ЛМГ» Рішення ОР від
21.12.2017 р. №1040
Всього 2848,1
2546,1*
Пам’ятки природи
Ботанічні
“Тис ягідний” 1,5 1969 р. Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Підполозянське л-во,кв.10/6 Створений для охорони і збереження тиса ягідного, занесеного в Червону Книгу України ДП “Воловецьке ЛГ” Рішення ОВК від 23.10.1984 р. №253
“Бузок угорський “ 0,5 1983 р. Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Підполозянське л-во,кв.25/14,18 Створений для охорони і збереження бузка угорського,який має наукове значення ДП “Воловецьке ЛГ” Рішення ОВК від 23.10.1984 р. №253
“Великий ліс” 1,5 18.01.1969 р. Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Шаланківське л-во, кв.1, у складі заповідного урочища “Боржава” Входить в склад РЛП “Притисянський” ДП “Виноградівське ЛГ” Рішення ОВК  від 18.01.1969 р., № 414
0*
“Берека європейська” 16,7 23.10.1984 р. Іршавський р-н, ДП “Загатянське ЛГ”,Загатське л-во, кв.12/19,кв.13/9,10 Охорона та збереження рідкісної породи,яка має важливе наукове значення ДП “Довжанське ЛМГ” Ріш.ОВК  від 23.10.
1984 р. № 253
“Невицький кар´єр” 2,8 13.06.1990 р. Ужгородський р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, Кам”яницьке л-во, кв.395 Охорона сосни чорної як екзотичне угрупування ДП “Ужгородське ЛГ” Рішення ОВК від 13.06.1990 р.
“Холмовець” 1 18.01.1969 р. Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Затисянське л-во, кв.67 Скельні виступи з порослевими грабово-дубовими насадженнями природного походження ДП “Виноградівське ЛГ” Ріш.ОВК від 18.01.
1969 р. № 414
“Дуб звичайний” 0,01 18.01.1969 р. Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Виноградівське л-во Природне насадження реліктового дуба ДП “Виноградівське ЛГ” Ріш.ОВК від 18.01.
1969 р. № 414
“Рододендрон” 1,5 18.01.1969 р. Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Устеріцьке л-во Зростає рододендрон східнокарпатський ДП “Рахівське ЛДГ” Ріш.ОВК від 18.01.
1969 р. № 414
“Рододендрон” 1 18.01.1969 р. Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Устеріцьке л-во Зростає рододендрон східнокарпатський ДП “Рахівське ЛДГ” Ріш.ОВК від 18.01.
1969 р. № 414
Сосна гірська “Жереп” 3 18.01.1969 р. Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Діловецьке, Костилівське л-во, у складі КБЗ – 3,0 га Зростання сосни гірської ДП “В.Бичківське ЛМГ” Ріш.ОВК від 18.01.
0* 1969 р. № 414
“Церцис європейський” 1 18.01.1969 р. Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Лужанське л-во Підлягає списанню як зниклий вид ДП “В.Бичківське ЛМГ” Ріш.ОВК від 18.01.
1969 р. № 414
“Кедр європейський” 3 18.01.1969 р. Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Станиславське л-во, кв.4 Зростає кедр європейський ДП “Ясінянське ЛМГ” Ріш.ОВК від 18.01.
1969 р. № 414
“Кедр європейський” 2 18.01.1969 р. Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, землі запасу біля Білотисянського л-ва Зростає кедр європейський ДП “Рахівське ЛДГ” Ріш.ОВК від 18.01.
1969 р. № 414
“Кедр європейський” 2 18.01.1969 р. Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, у складі КБЗ – 2,0 га Зростає кедр європейський ДП “В.Бичківське ЛМГ” Ріш.ОВК від 18.01.
0* 1969 р. № 414
“Тис ягідний” 257шт./6,0 18.01.1969 р. Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, кв.21/38 Зростає тис ягідний ДП “В.Бичківське ЛМГ” Ріш.ОВК від 18.01.
1969 р. № 414
“Тис ягідний” 9 18.01.1969 р. Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Устеріцьке л-во кв.1,28, Говерлянське л-во кв.8,13,18, Білотисянське л-ва Зростає тис ягідний ДП “Рахівське ЛДГ” Ріш.ОВК від 18.01.
1969 р. № 414
“Секвоя” 4 шт./0,5 23.10.1984 р. Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Лужанське л-во, кв.17/11 Підлягає списанню як зникаючий вид ДП “В.Бичківське ЛМГ” Ріш.ОВК від 23.10.
1984 № 253
Сосна гірська “Жереп” 0,5 18.11.1969 р. Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во, кв.10/1 В.н.д.р.м. 1200-1400 м. водоохор.грунт.зах.роль ДП «Брустурянське ЛМГ» Ріш.ОВК від 18.11.
1969 року № 414
“Сосна звичайна” 13 18.11.1969 р. Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, у складі заповідного урочища місцевого значення “Голятин” – 13,0 га Збереження єдиного місцезростання сосни звичайної ДП “Міжгірське ЛГ” Ріш.ОВК від 18.11.
0* 1969 року № 414
Праліси та квазіпраліси Лопухівського лісництва 100 01.10.2020 Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Лопухівське л-во, кв.10/1,3,4;31/20;32/59;33/2,3,4,8,9 Старовікові природні деревостани ДП “Брустурянське ЛМГ” Рішення ЗОР №1848 від 01.10.2020
Праліси Турбатського лісництва 136,8 01.10.2020 Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Турбатське л-во, кв.3/2,110,111;4/1,5,6,7,76;5/1,45,46;36/49,52 Старовікові природні деревостани ДП “Брустурянське ЛМГ” Рішення ЗОР №1848 від 01.10.2020
Праліси Плайського лісництва 161,7 01.10.2020 Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во, кв.2/1,4,6-14;14/1-4;13/1;45/2,4,12,14 Старовікові природні деревостани ДП “Брустурянське ЛМГ” Рішення ЗОР №1848 від 01.10.2020
Праліси та квазіпраліси Нересницького лісництва 128,7 01.10.2020 Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Нересницьке л-во, кв.1/81,85;2/40-42;3/1,2,87;4/2,3,12,13,17,40,41;5/1,44,46,61;7/5,8,69,83 Старовікові природні деревостани ДП “Брустурянське ЛМГ” Рішення ЗОР №1848 від 01.10.2020
Квазіпраліси Бистрицького лісництва 48 25.02.2021 Ужгородський р-н, ДП “Великоберезнянське ЛГ”, Бистрицьке л-во, кв.42/2 Старовікові природні деревостани ДП “Великоберезнянське ЛГ” Рішена ЗОР №153 від 25.02.21
Праліси Чорноголівського лісництва 148 25.02.2021 Ужгородський р-н, ДП “Великоберезнянське ЛГ”,Чорноголівське л-во, кв.1/2;6/1;9/1 Старовікові природні деревостани ДП “Великоберезнянське ЛГ” Рішена ЗОР №153 від 25.02.21
Праліси і квазіпраліси Лютянського лісництва 98,6 25.02.2021 Ужгородський р-н, ДП “Великоберезнянське ЛГ”,Лютянське л-во, кв.18/2;20/3;30/1 Старовікові природні деревостани ДП “Великоберезнянське ЛГ” Рішена ЗОР №153 від 25.02.21
Пралісова пам’ятка природи
«Природний ліс Затисянського лісництва».
29,3 01.10.2020 Берегівський район, “Виноградівське ЛГ”, Затисянське лісництво
кв.122 вид.15
Старовікові природні деревостани ДП “Виноградівське ЛГ” Ріш. облади від 01.10.2020 р.№1847
Пралісова памятка природи «Природні ліси» Н.Воловецьке 326,3 2021 ДП “Воловецьке ЛГ”,Н.Воловецьке л-во    кв. 15 т.в. 51-57, кв.16 т.в. 35,36, кв.20 т.в.1,3,4,6-10,12,13,16,17, кв.21 т.в. 9,12,13, кв.25 т.в. 8,13,14,16,18,20. Створено з метою збереження у природному стані природного лісу. ДП «Воловецьке лісове господарство» Рішення Закарпатської обласної ради від 20.05.2021р. № 229.
Праліси Щаульського лісництва 80,9 22.03.2021 Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”,Щаульське л-во, кв.16/30,31,33,36,37,38,44,45,46 Старовікові природні деревостани ДП “Рахівське ЛДГ” Рішення Закарпатської обласної ради від 25.02.2021р. № 156.
Праліси Квасівського лісництва 327,1 22.03.2021 Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”,Квасівське л-во, кв.19/1;20/22;21/36;25/15,32 Старовікові природні деревостани ДП “Рахівське ЛДГ” Рішення Закарпатської обласної ради від 25.02.2021р. № 156.
Праліси і квазіпраліси Богданське лісництва 165 22.03.2021 Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”,Богданське л-во, кв.1/1,4,53;2/1,2,3,5,8,10,14;4/13,14,15,30,31,33,64;5/1,6,7,8 Старовікові природні деревостани ДП “Рахівське ЛДГ” Рішення Закарпатської обласної ради від 25.02.2021р. № 156.
Квазіпраліси Білотисянське лісництва 123 22.03.2021 Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”,Білотисняське л-во, кв.15/1 Старовікові природні деревостани ДП “Рахівське ЛДГ” Рішення Закарпатської обласної ради від 25.02.2021р. № 156.
Праліси Перечин 35 15.12.2020 Перечинський р-н, ДП “Перечинський ЛГ” Перечинське л-во  ,  кв.29/7 Праліси ДП “Перечинське ЛГ” Ріш. ОДА №739 від 15.12.2020
Праліси Шипот 860,8 15.12.2020 Перечинський р-н, ДП “Перечинський ЛГ” л-во Шипот , кв. 1/1,2,3, кв.2/7, кв.3/1,3, кв.4/1,3,4, кв.9/1,2,3,16, кв.12/9, кв.13/1,2,4, кв.14/1,2,3, кв.15/1,2,3,5,6,8,13,18, кв.16/1, кв.27/1,2,4,5,7, кв.2,7,15, кв.29/2,7,14, кв.30/2,5,6,10, кв.31/3,6, кв.55/1,7, кв.56/1,4,7, кв.56/7,кв.57/4, кв.58/1,5,6,7,8, кв.59/1 Праліси ДП “Перечинське ЛГ” Ріш. ОДА №739 від 15.12.2020
Праліси Порошково 62,6 15.12.2020 Перечинський р-н, ДП “Перечинський ЛГ” Порошківське л-во  ,  кв.45/8,кв.46/18, кв.46/20,22, кв. 47/16 Праліси ДП “Перечинське ЛГ” Ріш. ОДА №739 від 15.12.2020
Праліси Тур’я-Реметівське 142,6 15.12.2020 Перечинський р-н, ДП “Перечинський ЛГ” Тур’я Реметівське  л-во  ,  кв.1/5,6,11,14,17,18, 19 , кв.10/1, кв. 11/22,23 , кв.12/8,9,10 Праліси ДП “Перечинське ЛГ” Ріш. ОДА №739 від 15.12.2020
Праліси Турицьке 643,9 15.12.2020 Перечинський р-н, ДП “Перечинський ЛГ” Турицьке л-во  , кв.1/1,3,5,11, кв.2/1,2, кв.3/1,2, кв.4/1,5, кв.5/22,23, кв.7/2, кв.9/22,23 Праліси ДП “Перечинське ЛГ” Ріш. ОДА №739 від 15.12.2020
Квазіпраліси
Плосківського
лісництва
85,2 2021 ДП” Свалявське ЛГ”
Плосківське лісництво
кв.19 вид.2,3 пл.20,6 га.
кв.20 вид.5,7 пл.64,6 га.
Старовікові природні деревостани ДП” Свалявське ЛГ” Рішення другої сесії
VIII скликання
Закарпатської обласної
ради №154
від 25.02.2021р
“Праліси та
квазіпраліси
Ганьковицького
лісництва
281,0 2021 ДП” Свалявське ЛГ”
Ганьковицьке лісництво
кв.1 вид.5 пл.23,0 га.
кв.5 вид.1 пл.20,0 га.
кв.6 вид.4-7 лл.23,9 га.
кв.19 вид.19,22 пл.22,3 га.
кв.23 вид.41 пл.5,2 га
кв.24 вид.7,8,10,14,20,22,25,26 пл.103,7
кв.25 вид.26,43 пл.35,4 га.
кв.28 вид.3,6 пл.29,0 га.
кв.31 вид.3,5,6,18 пл.36,5 га
Старовікові природні деревостани ДП” Свалявське ЛГ” Рішення другої сесії
VIII скликання
Закарпатської обласної
ради №154
від 25.02.2021р
“Праліси та
квазіпраліси
Свалявського
лісництва
822,6 2021 Свалявське
кв.1 вид.13,17 пл.43,3 га.
кв.5 вид.1,3,4,7,12,13,14 пл.92,1
кв.6 вид.2-7 пл.75,5 га
кв.9 вид.1,2 пл.21,8 га.
кв.12 вид.4,7,8,11,13,15,16 пл.103,7 га
кв.13 вид 1,2,4-8,10,12,13,15,16,20
пл.155,7 га.
кв.14 вид.11,12,15 пл.95,3 га.
кв.17 вид.14 пл.9,4 га.
кв.18 вид 9 пл.19,8 га.
кв.19 вид.1-4,9,12,17 пл.105,7 тга.
кв.20 вид.8,14 пл.100,3 га.
Старовікові природні деревостани ДП” Свалявське ЛГ” Рішення другої сесії
VIII скликання
Закарпатської обласної
ради №154
від 25.02.2021р
“Природні ліси
і квазіпраліс
Дусинського
лісництва”
107,0 2021 ДП “Свалявське ЛГ”
Дусинське лісництво
кв,8 вид.18 пл.6,7 га
кв.9 вид.1,2,11 пл.50,8 га.
кв.26 вид.54 пл.49,5 га.
Старовікові природні деревостани ДП” Свалявське ЛГ” Рішення другої сесії
VIII скликання
Закарпатської обласної
ради №154
від 25.02.2021р
“Праліси
Березниківського
лісництва”
75,0 2021 ДП “Свалявське ЛГ”
Березниківське лісництво
кв.3 вид.30 пл.5,4 га.
кв.4 вид.22,23 пл.18,3
кв.6 вид.18,19 пл.14,1га.
кв.9 вид.15,28 пл.13,3 га.
кв.19 вид.1,14,16,17 пл.23,9 га.
Старовікові природні деревостани ДП” Свалявське ЛГ” Рішення другої сесії
VIII скликання
Закарпатської обласної
ради №154
від 25.02.2021р
Квазіпраліси Анталовецького лісництва 20,2 2021 ДП “Ужгородське ЛГ” Анталовецьке л-во кв.33/8,11 Старовікові природні деревостани ДП “Ужгородське ЛГ” Рішення другої сесії
VIII скликання
Закарпатської обласної
ради №154
від 25.02.2021р
Природні ліси Березівського л-ва 34 16.07.2020 Хустський р-н ДП “Хустське ЛДГ” Березівське л-во кв.10/8,12,13 Старовікові природні деревостани ДП “Хустське ЛДГ” Рішення
Закарпатської обласної
ради №1757
від 16.007.2020р
Праліси та квазіпраліси Вишківського л-ва 65,5 16.07.2020 Хустський р-н ДП “Хустське ЛДГ” Вишківське л-во кв.20/9,15;23/3 Старовікові природні деревостани ДП “Хустське ЛДГ” Рішення
Закарпатської обласної
ради №1757
від 16.007.2020р
Природні ліси Нижньобистівського л-ва 34 16.07.2020 Хустський р-н ДП “Хустське ЛДГ” Нижньобистрівське л-во кв.4/1;5/2;6/3,4,7;16/9;46/3 Старовікові природні деревостани ДП “Хустське ЛДГ” Рішення
Закарпатської обласної
ради №1757
від 16.007.2020р
Місцевого значення пралісова памятка природи “Праліси і квазапраліси” 100,5 01.10.2020р Дубівське лісництво кв 16 (1), 17(1,2,4) ДП “МокрянськеЛМГ” Рішення ЗОР від 01.10.2020р.
№ 1846

 

* – площа без дублюваня об’єктів  ПЗФ

 Наявність заповідних об¢єктів на території підприємств Закарпатського ОУЛМГ

Станом на 01.01.2022 року кількість заповідних об¢єктів загальнодержавного та місцевого становила 258 обєктів площею 65 340га .

 • Загальнодержавного значення 30 об’єктів площею 44,430 га.
 • Місцевого значення 228 об’єкт площею 20 910 га.

 

Наявність територій та об’єктів природно-заповідного фонду по Закарпатському обласному  управлінню лісового та мисливського господарства станом на 01.01.2022
/гектарів/ Ф-1  
№ п/п                    Заповідні об”єкти        
                Найменування Загальнодержавного Місцевого значення         ВСЬОГО  
         значення      
  кількість площа кількість площа кількість площа  
1 Природні заповідники         0 0  
2 Біосферні заповідники 1 17990     1 17990  
3 Національні природні парки 2 17030     2 17030  
4 Ботанічні сади         0 0  
5 Дендрологічні парки     1 34 1 34  
6 Регіональні ландшафтні парки     2 7069,5 2 7069,5  
7 Зоологічні парки         0 0  
8 Заказники – ВСЬОГО 19 12040 37 6340,8 56 18380,8  
9218* 5903,7* 15121,7*  
  в т.ч.              
  а) ландшафтні 1 1026 1 188,6 2 1214,6  
  б) лісові 2 1173 15 4020,1 17 5193,1  
3977* 3977*  
  в) ботанічні 9 2173 14 1028 23 3201  
1237,0* 2265*  
  г) загальнозоологічні 4 6807 1 75 5 6882  
5071* 5146*  
  д) орнітологічні 1 606     1 606  
  е) ентомологічні     1 9,8 1 9,8  
  ж) іхтіологічні     4 524 4 524  
  130* 130*  
з) гідрологічні 1 105 1 495,3 2 600,3  
  і) загальногеологічні 1 150     1 150  
  к) палеонтологічні         0 0  
  л) карстовоспелеологічні         0 0  
9 Памятки природи – ВСЬОГО 8 380 160 8235,24 168 8615,24  
169* 7817,41* 7986,41*  
  в т.ч.              
  а) комплексні 1 22     1 22  
  б) ботанічні 6 343 47 5203,11 53 5546,11  
169* 5183,61* 5352,61*  
  в) зоологічні     1 1 1 1  
  г) гідрологічні 1 15 82 74,53 83 89,53  
  д) геологічні     16 97,7 16 97,7  
87,7* 87,7*  
10 Парки-памятки садово-     2 10,8 2 10,8  
паркового мистецтва  
11 Заповідні урочища     12 2848,1 12 2848,1  
2546,1* 2546,1*  
         РАЗОМ 30 47440 228 21679,54 258 69119,54  
44430* 20910* 65340*  

примітка: * – площа без дублювання об’єктів ПЗФ

 

Також в підпорядкуванні Закарпатського УОЛМГ знаходиться  Національний природний парк “Зачарований край” створено Указом Президента України від 21.05.2009р. №343, на території Іршавського району Закарпатської області Загально площею 6101,0 га. Парк є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення i входить до складу природно-заповiдного фонду України.

Тут розташована більша частина водозбірної території однієї з приток найбільшої річки Закарпаття Тиси – р. Боржава, значні площі займають водно-болотні угіддя, збереглися букові праліси, багате біологічне різноманіття, значна історико-культурна спадщина, сформувалися унікальні скельні ландшафти. На території парку знаходяться унікальні природні об’єкти:

1.Оліготрофне сфагнове болото “Чорне багно” – ботаніко-гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення, що є найглибшим торфовим болотом Українських Карпат (глибина майже 7м), має виражену опуклу поверхню і займає площу 15 гектарів;

2.”Зачарована долина” – геологічний заказник місцевого значення площею 150 гектарів, який відзначається своєрідними рідкісними формами скельного рельєфу. Тут у результаті водно-повітряної ерозії виникли оригінальні кам’яні утвори висотою до 100 м. Окремі з них мають назви Стрімчак, Кам’яна Смерека, Кам’яний Верблюд, Руїни Замку, Тронний камінь, тощо;

3.Букові праліси – спонтанно сформовані екосистеми, в яких представлені різні вікові групи та фази розвитку деревостану, рештки незайманих господарським впливом природних лісів, площа яких складає 568,3 гектара, з яких 451,5 га зростають у заповідній зоні.

На території ДП «Мукачівське ЛГ» знаходиться дендропарк «Березинка» який розташований в мальовничому урочищі Нодьлігет, недалеко від міста Мукачево і села Березинка. Перші роботи зі створення парку розпочаті в 1956 році по ініціативі науковців Закарпатської лісової дослідної станції професор П.І. Молоткова та П.С. Коплуновського . Саме тоді тут вперше випробували і досліджували більше 2 тисяч різних порід дерев і чагарників.

Статус дендропарку  надано згідно з рішенням облвиконкому від 25.07.1972 року № 243, ріш. ОВК від 23.10.1984 року № 253, ріш. 9 сесії обл. ради від 26.12.2003 року № 325.

Сьогодні в дендропарку  площею 34 га зростає більше 310 різних порід дерев і чагарників, які успішно акліматизувалися в закарпатських умовах і зачаровують своєю красою, унікальністю і незвичністю кожного.

На території дендропарку зростають такі екзотичні для нас породи, як гімалайський кедр, гінкго, секвойя, болотний кипарис, ланцетная кунінгамія, елеутерокок. Найбільше в парку буків – абсолютно різних видів. Також тут вирощують ялини, сосни, ліванські та атлаські кедри, аризонский кипарис, а ще – манжурську аралію, смолистий ліквідамбар, магнолію, тюльпанове дерево і японську криптомерії.

Праліси

Останнім часом питання пралісів в тренді обговорення користувачами  соціальних мереж. Лісівники Закарпаття проаналізувати площі пралісів у європейських країнах та порівняли з Україною. Відтак за останніми даними в Україні нараховується 16 тис. га. пралісів. Якщо порівнювати із сусідніми країнами то в Угорщині – 43 га. Румунії – 2570 га., Чехії – 856 га. Крім цього, визначено 4631,8 га пралісів і старовікових лісів (квазіпралісів) на території лісогосподарських підприємств Закарпатського ОЛУМГ. Найбільші площі знаходяться на території  Ужгородського, Мукачівського, Рахівського, Тячівського районів. Згодом на переданих площах буде створено заказники місцевого значення.

У 2021 створено нові пам’ятки природи місцевого значення площею 3741,1 га. в тому числі:

 • «Праліси Щаульського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 80,9 га
 • «Праліси Квасівського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 327,1 га
 • «Праліси і квазіпраліси Богданського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 165 га
 • «Квазіпраліс Білотисянського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 123 га
 • «Квазіпраліс Плосківського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 85,2 га
 • «Праліси Ганьковицького лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 281,0 га
 • «Праліси та квазіпраліси Свалявського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 822,6 га
 • «Природні ліси і квазіпраліс Дусинського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 107 га
 • «Праліси Березниківського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 75 га
 • «Природні ліси Нижньоволовецького лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 326,3 га
 • «Квазіпраліси Анталовецького лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 20,2 га
 • «Квазіпраліси Перечинського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 35 га
 • «Квазіпраліси Порошківського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 32,6 га
 • «Квазіпраліси Турицького лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 643,9 га
 • «Квазіпраліси Тур’я-Реметівського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 98,4 га
 • «Квазіпраліс Бистрицького лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 48 га
 • «Праліси Чорноголівського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 148 га
 • «Праліси Лютянського лісництва» – пам’ятка природи місцевого значення площею 98,6 га

 

Праліси – недоторкані ділянки які існують та розвиваються під впливом природи. Завдяки цьому вони мають високу життездатність, стійкі проти несприятливих впливів, забезпечують надзвичайно важливі екосистемні послуги (регулювання клімату, очищення води, утримання вуглецю, збереження унікального біорізноманіття та виняткових естетичних,  еко-освітні цінностей тощо).

Скільки всього є пралісів в Карпатах ?.

За інформацією на  засідання Карпатської конвенції   у травні 2017 року в м. Шопрунь (Угорщина) наявність пралісів в Карпатах:

 Угорщина 1 ділянка площею 42,9 га

  – Польща  57 ділянок – 9098 га.

  – Румунія – 151 ділянка -2569 га.

  – Сербія 44 ділянок – 1849 га.

  – Словакія  123 ділянок – дані уточнюються

  – Закарпаття – 39 ділянок – 16120 га.

  – Чехія – 14 ділянок – 856 га.  

Тепер щодо об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини». Об’єкт загальною площею 33670,1 га оточений потужним кільцем буферної зони (62402,3га).майже 70 % його території знаходиться в Україні, а саме на Закарпатті. Зокрема  до складових частин об’єкта та його буферної зони віднесені практично вся територія КБЗ в.т.ч. Угольско-Широколужанський масив (Тячівський район) який є найбільшим осередком букових пралісів Європи. Праліси в Німеччині виділені по 5 національних парках та біосферних резерватах і складають площу 4400 га.

Всі ці заходи проводяться під егідою «Рамочної конвенції про охорону та  стабільний розвиток Карпат» Учасниками даного договору є сім держав Європи на території яких розміщені Карпати.

Основною ціллю Конвенції є проведення державами учасниками політики Всестороннього співробітництва для поліпшення рівня життя, укріплення місцевих економік  та громад, збереження природних цінностей та культурної спадщини. Всі праліси виділені в природо-заповідних об¢єктах.

Разом з тим працівниками лісового господарства Закарпатської області та (Всесвітній фонд природи(WWF в Україні) разом з Інститутом екології Карпат НАН України, УКРНДІгірліс та іншими організаціями) додатково було проведено роботи по виділенню нових пралісових пам¢яток природи. Результатом стало створення ще близько 14000 га пралісових пам¢яток природи.