Природоохоронні території

Для області є характерним, що стратегічні підходи до господарювання у лісах завжди були спрямовані на:

  • збільшення площ лісів;
  • підвищення продуктивності та екологічного потенціалу лісових насаджень;
  • дотримання принципу безперервного та невиснажливого лісокористування;
  • збереження біологічного різноманіття лісових екосистем.

Таких підходів безумовно дотримуються і тепер, про що засвідчує динаміка показників лісового фонду. Зокрема, площа лісів області за останні 50 років зросла більше, як на 10 тис. га, середній запас на 1 га із 186 куб. м у 1946 році зріс до 358 куб. му 2005 році.

Однак, враховуючи місце розташування важливих економічних, середовищно-утворювальних функцій, останнім часом більш гостро постало питання щодо їх природоохоронних функцій. Намітились тенденції впровадження засад сталого розвитку у лісогосподарське виробництво краю. Ці засади передбачають не тільки безперервне та невиснажливе лісокористування, але й нарощення та використання екологічного потенціалу лісів. Тобто, впровадження засад сталого розвитку відбувається яку ресурсному, так і в екологічному аспектах. Разом з тим, лісівникам відомо, що екологічний потенціал лісів на оптимально можливому рівні безперервно може забезпечуватись тільки різновіковими насадженнями. Тому, для безумовного дотримання вимог безперервності та оптимальності використання екологічного потенціалу лісів Закарпаття необхідний поступовий перехід від системи вирощування одновікових та умовно-одновікових деревостанів, які тепер переважають в наших лісах, до формування різновікових насаджень. Зараз це складне і важливе завдання у процесі вивчення і поступового виконання. Формування різновікових насаджень є особливо актуальним для категорій захисних лісів, рекреаційно-оздоровчих лісів та лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. Для цих категорій лісів найважливішим є постійність виконання насадженнями основних функцій на оптимальному рівні.

Збереження біорізномаїття

З огляду на запровадження засад сталого розвитку у вітчизняному лісовому господарстві та враховуючи європейський і світовий досвід з цього напряму, у лісогосподарському виробництві краю при вирощуванні деревостанів постійно застосовуються методи і способи, що забезпечують максимально наближене до природного формування лісових насаджень. Такі методи і способи, як показує їх тривале застосування у Європі, зокрема у Швейцарії, мають позитивні результати у формуванні та безперервному функціонуванні лісових екосистем, особливо в горах.

Додаток 1
Наявність заповідних обєктів по Закарпатському ОУЛМГ станом на 01.01.2019 р.
№ пп Найменування Загальнодержавного значення Місцевого значення Всього
кількість площа, га кількість площа, га кількість площа, га
1 2 3 4 5 6 7 8
1 природні заповідники
2 біосферні заповідники 1 17990,0 1 17990,0
3 національні природні парки 2 17030,0 2 17030,0
4 ботанічні сади
5 дендрологічні парки 1 34,0 1 34,0
6 регіональні ландшафтні парки 2 7069,0486 2 7069,0486
7 зоологічні парки
8 заказники —всього 19 12040,09218,0* 36 6147,95710,8* 55 18187,914928,8*
в тому числі:
а) ландшафтні 1 1026,0 1 188,6 2 1214,6
б) лісові 2 1173,0 14 3827,23784,1* 16 5000,24957,1*
в) ботанічні 9 2173,01237,0* 14 1028,0 23 3201,02265,0*
г) загальнозоологічні 4 6807,05071,0* 1 75,0 5 6882,05146,0*
д) орнітологічні 1 606,0 1 606,0
е) ентомологічні 1 9,8 1 9,8
ж) іхтіологічні 4 524,0130,0* 4 524,0130,0*
з) гідрологічні 1 105,0 1 495,3 2 600,3
і) загальногеологічні 1 150,00* 1 150,00*
к) палеонтологічні
л) карстово-спелеологічні
9 пам’ятки природи — всього 8 380,0192,0* 117 236,74209,74* 125 616,74401,74*
в тому числі:
а) комплексні 1 22,0 1 22,0
б) лісові 1 42,0 1 42,0
в) ботанічні 5 301,0128,0* 19 66,5147,01* 24 367,51175,01*
г) гідрологічні 1 15,00* 82 74,5374,03* 83 89,5374,03*
д) геологічні 16 94,787,7* 16 94,787,7*
е) зоологічні 1 1,0 1 1,0
10 парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва 2 10,8 2 10,8
11 заповідні урочища місцевого значення 12 2848,12546,1* 12 1183,3881,3*
РАЗОМ: 30 47440,044430,0* 170 16346,58815580,4886* 200 63786,58860010,4886*
примітка: * – площа без дублювання об’єктів ПЗФ

ПОГОДЖЕНО:
Закарпатське обласне управліннялісового та мисливського господарства
“______”___________________2019 р.М.П.
__________________________________(підпис)

Додаток 2

Перелік заповідних об’єктів

по Закарпатському обласному управлінню  лісового та мисливського господарства станом на 01.01.2020 р.

Назва обєкту 

Площа, га

Дата створення

Місце знаходження район, держлісгосп, лісництво, квартал

Коротка характеристика

Лісові підприємства, у віданні яких знаходиться об”єкт

Рішення відповідних органів про створення об’єкту

1

2

3

4

5

6

7

Загальнодержавного значення

Біосферні заповідники

Карпатськийбіосфернийзаповідник(КБЗ)

481,0

12.11.1968 р.

Рахівський район, ДП “Рахівське ЛДГ”, Богданське л-во, кв.1,9,10

Зона антропогенних ландшафтів, зона регульованого заповідання

ДП “Рахівське ЛДГ” 

Постанова Ради міністрів УРСР

408,0

12.11.1968 р.

Рахівський район, ДП “Рахівське ЛДГ”, Рахівське л-во, кв.5,6

Зона регульованого заповідання

ДП “Рахівське ЛДГ” 

Постанова Ради міністрів УРСР

1135,0

12.11.1968 р

Рахівський район, ДП “Рахівське ЛДГ”, Квасівське л-во, кв.1-4

Зона антропогенних ландшафтів, зона регульованого заповідання

ДП “Рахівське ЛДГ” 

Постанова Ради міністрів УРСР

1958,0

12.11.1968 р

Рахівський район, ДП “Рахівське ЛДГ”, Говерлянське л-во, кв.4-11,14

Зона антропогенних ландшафтів

ДП “Рахівське ЛДГ”

Постанова Ради міністрів УРСР

1000,0

12.11.1968 р

Рахівський район, ДП “Рахівське ЛДГ”, Устєрицьке л-во, кв.13,16,17,26

Зона антропогенних ландшафтів, зона регульованого заповідання

ДП “Рахівське ЛДГ”

Постанова Ради міністрів УРСР

 

4982,0

 

 

 

 

 

720,0

26.11.1993 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Груниківське л-во,кв.1/18,20,51,52; 5/14,50,51; 7/1-27; 8/1-22,24-26,81; 9/1-26,53,56; 10/1-24,31-34 ;11/1-16,19,20,28-30,36-38 ;12/1-22,33,38-42

Буферна зона

ДП “ Брустурянське              ЛМГ”

Указ Президента №563/93

1406,0

26.11.1993 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Груниківське л-во, кв.1/19,21-50,53-55; 3/1; 5/15-49; 8/23,27-30,82-84 ; 9/52,57-59; 10/25-30,32-40; 11/17,18,21-27,31-35,39-41; 12/23-32,34-37,43-45; 16/1-31; 17/1-38; 18/1-23 ;19/1-32

Зона антропогенних ландшафтів

ДП “Брустурянське ЛМГ”

Указ Президента №563/93

2126,0

 

 

 

 

 

420,0

11.04.1997 р.

Рахівський р-н, ДП «В.Бичківське ЛМГ», Костилівське л-во, кв.23-26

178 га – зона антропогенних ландшафтів248 га – буферна зона

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Указ Президента «Про розширення території КБЗ» від 11.04.1997 р. №325

2988,0

11.04.1997 р.

Рахівський р-н, ДП «В.Бичківське ЛМГ», Діловецьке л-во, кв.5, 9-22

2188 га – зона антропогенних ландшафтів800 га – буферна зона

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Указ Президента «Про розширення території КБЗ» від 11.04.1997 р. №325

299,0

11.04.1997 р.

Рахівський р-н, ДП «В.Бичківське ЛМГ», Лужанське л-во, кв.28-31

265 га – зона антропогенних ландшафтів27 га – буферна зона

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Указ Президента «Про розширення території КБЗ» від 11.04.1997 р. №325

3707,0

 

 

 

 

 

4195,0

11.04.1997 р.

Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Свидовецьке л-во, кв.кв.3-17

Збереження в природному стані унікальних природних комплексів

ДП “Ясінянське ЛМГ”

Указ Президента №563/93

4195,0

 

 

 

 

 

747,0

28.10.1974 р.

Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Виноградівське л-во, кв.16-18,20-25,48

Збереження в природному стані унікальних природних комплексів

ДП “Виноградівське ЛГ”

Постанова РМ УРСР №500 від 28.10.1974 р.

176,0

28.10.1974 р.

Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”,Затисянське л-во, кв.59

Збереження в природному стані унікальних природних комплексів

ДП “Виноградівське ЛГ”

Постанова РМ УРСР №500 від 28.10.1974 р.

923,0

 

 

 

 

 

630,0

28.10.1974 р.

Хустський р-н, ДП “Хустське ЛДГ”, Вільшанське л-во, кв.5-8,14

Буферна зона

ДП “Хустське ЛДГ”

Постанова РМ УРСР №500 від 28.10.1974 р.

1427,0

28.10.1974 р.

Хустський р-н, ДП “Хустське ЛДГ”, Драгівське л-во, кв.7-9,14-18,20,21

Зона антропогенних ландшафтів

ДП “Хустське ЛДГ”

Постанова РМ УРСР №500 від 28.10.1974 р.

2057,0

 

 

 

 

 

Всього

17990,0

 

 

 

 

 

Національні природні парки

Ужанський  НПП

11381,0

27.09.1999 р.

В.Березнянський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”,Волосянківське, Жорнавське, Костринське л-ва

Охорона, збереження та відтворення лісових біогеоценотичних ресурсів

ДП “В.Березнянське ЛГ”

Указ від 27.09.1999року, № 1230/99

НПП “Зачарований край”

5649,0

21.05.2009 р.

Іршавський р-н, Ільницька, Чорнопотіцька, Осійська сільські ради

З метою збереження, відтворення та ефективного використання типових та унікальних природних комплексів Східних Карпат

Обласне управління лісового та мисливського господарства

Указ Президента України від 21.05.2009 за № 343

Всього

17030,0

Заказники

“Брадульський”

1026,0

28.10.1974 р.

Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Брадульське л-во, кв.1-5

Гірський ландшафт навколо гори Попадя, гора складається з сланців і пісчаника

ДП “Мокрянське ЛМГ”

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500

“Росішний”

461,0

1974 р.

Воловецький  р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”,Н.Воловецьке л-во,кв.19,24,25

Створений для охорони і збереження елітного  яліцевого насадження

ДП “Воловецьке ЛГ”

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500

“Діброва”

712,0

28.10.1974 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Лужанське л-во, кв.5-10

Верхня межа зростання дуба скельного та звичайного

ДП “Великобичківське ЛМГ”

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500

“Чорна  гора”

823,076,0*

28.10.1974 р.

Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”747 га – КБЗ

Дубово-грабові насадження з примесью плюща

ДП «Виноградівське ЛГ»

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500

“Юлівська гора”

176,00,0*

28.10.1974 р.

Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”176 – КБЗ

Дубово-грабові насадження з примесью плюща

ДП «Виноградівське ЛГ»

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500

“Затінки і Тересянка” ботанічний

13,00*

03.05.1978 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Квасівське л-во, кв.8/35, 10/10-15, 13,0 – КБЗ

Зростає арніка гірська

ДП “Рахівське ЛДГ”

Облвиконкому від 03.08.1978 р. №383

“Гладинський”

130,0

28.10.1974 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Турбатське л-во, кв.23

Зростає резонансна ялина

ДП “Брустурянське ЛМГ”

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500

“Горгани і Тавпіширка”

248,0

28.10.1974 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во,кв.2/7,21-25, 27-32; 4/2-10,12,21,22,25,27,28; 5/2-5,8,9,16,17,29

На кам»яних схилах  зберігаються кедрово-ялинові праліси раннього голоцену

ДП «Брустурянське ЛМГ”

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500

“Кедринський”

166,0

28.10.1974 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Кедринське л-во, кв.91-8,24,27,30,31,36-40,42,43,45-48

Унікальний осередок кедра європейського з домішком модрини європейської

ДП “Брустурянське ЛМГ”

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500

Частина “Урочища Странзул, Задня, Кедрин” (“Горган”)

10,0

03.08.1978 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во

Зростає плаун баранець

ДП “Брустурянське ЛМГ”

Постанова Мінприроди від 03.08.1978 р.

“Керничний”

107,0

12.12.1983 р.

Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Мокрянське л-во, кв.3

Зарослі сосни гірської з включенням вільхи зеленої на висоті 1400 м НРМ на кам”янистих розсипах

ДП “Мокрянське ЛМГ”

ПРМ УРСР від 12.12.1983 р. № 495

Частина “Урочища Странзул, Задня, Кедрин” (“Странзул”, “Задня”)

500,0

03.08.1978 р.

Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Брадульське л-во, кв.29-32

Під наметом шпількового лісу зростає плаун-баранець

ДП “Мокрянське ЛМГ”

ПРМ УРСР від 03.08.1978 р. № 383

“Зачарована долина”

150,00*

03.08.1978р.

Іршавський р-н, у складі НПП «Зачарований край» – 150 га

Природні камяні утворення із кварцитів

НПП «Зачарований край»

Постанова РМ УРСР від 03.08.1978 р. №383

“Річанський”

2408,0

25.08.1998 р.

Іршавський р-н, ДП “Довжанське ЛМГ”, Річанське л-во,кв.16-20,25-27,30-35 частково 11

З метою охорони і збільшення чисельності рідкісних та цінних видів тварин: благородний олень,козуля,кабан, бурий ведмідь і інші

ДП “Довжанське ЛМГ”

ПРМ УРСР від 26.12.1985 р. № 451

“Тур´є-Полянський”

2163,0

26.12.1985 р.

Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ”,л-во “Шипот”кв.55-75

Збереження цінних видів тварин, занесених в ЧК України

ДП “ПеречинськеЛГ”

ПРМ УРСР від 26.12.1985 р. № 451

“Великодоброньський”

1736,00*

28.10.1974 р.

Ужгородськийр-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, кв.1-24В складі РЛП «Притисянський» – 1736 га

Охорона місць гніздування цінних видів птахів, розмноження косуль

ДП “Ужгородське ЛГ”

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500

“Потік Оса”

500,0

1998 р.

Воловецький р-н, Н.Воловецьке,кв.9,12,13,15,16,21,8

Створений для збереження та відтворення цінних природних комплексів

ДП “Воловецьке ЛГ”

Указ Президента України  від 09.12.1998 р. № 1341/98

“Соколові скелі”

606,0

03.08.1978 р.

Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ”,л-во “Шипот”кв.13-16,25-27

На скелях гніздяться птахи занесені до ЧК України

ДП “Перечинське ЛГ”

ПРМ УРСР від 03.08.1978 р. № 383

“Апшинецький”

105,0

28.10.1974 р.

Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Чорнотисянське л-во, кв.1

Початок р. Чорна Тиса

ДП “Ясінянське ЛМГ”

ПРМ УРСР від 28.10.1974 р. № 500

Всього

12040,09218,0*

Памятки природи

“Гора Високий камінь”

22,0

1975 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”,Підполозянське л-во,кв.2,3,14; Н.Ворітське л-во, кв.6,7,10,11,13

Створений для охорони і збереження на кам”янистих осипах головного вододілу Карпат дуба скельного

ДП “ВоловецькеЛГ”

Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р

“Гора Яворник”

100,00*

22.07.1983 р.

Великоберезнян-

ський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”, Костринське л-во,кв.16/11,12,15,17,25,31,33, в складі Ужанського НПП – 100,0 га

Ялицево-буковий праліс 160-210 р.р. з домішками явора,ільма,ясена на висоті 1000-1050 н.р.м.

ДП “В.Березнянське ЛГ”

Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р

“Урочище Тепла яма”

93,0

14.07.1975 р.

Ужгородський р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, Кам”яницьке л-во,кв.23/1,3,5,10 кв.24/1,3-6,8,10

Резерват дубових і дубово-букових лісів дуба скельного

ДП “УжгородськеЛГ”

Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р

“Довгий потік”

21,00*

14.10.1975 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, кв.21/38, у складі КБЗ – 21,0 га

 

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р

“Великий Яворець та Обнога”

35,0

14.10.1975 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, В.Бистрянське л-во, кв.6

Букове насадження на висоті 600-1000 м. н.р.м. з участю ялиці, смереки та тиса ягідного

ДП “Міжгірське ЛГ”

Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р

“Атак”

52,0

0*

14.10.1975 р.

Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ”,Боржавське л-во,21/2,7,14, у складі РЛП “Притисянський” – 52,0 га

Дубово-ясінева діброва в заплаві

ДП “Берегівське ЛГ”

Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р

Урочище “Голятин”

42,0

14.10.1975 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, кв.9

Збереження єдиного місцезростання сосни звичайної на висоті 1000-1200 м.н.р.м.

ДП “Міжгірське ЛГ”

Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 – р

Болото “Чорне багно”

150*

15.10.1975 р.

Іршавський р-н,  в складі НПП «Зачарований край» – 15 га

Унікальне верхове сфагнове болото, зростання рідкісних рослин

НПП «Зачарований край»

Розп. РМ УРСР від 14.10.1975 № 780 –р

Всього

380,0192,0*

Разом об’єктів загальнодержавного значення – 47440,0 га , *- 44430,0 га.

Місцевого значення

Регіональні ландшафтні парки

РЛП “Притисянський”

205

07.08.2009 р.

Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ”, Боржавське л-во кв.21/1-8,13,14; 24/1-10 ;26/8-15 ;28/14-23

Ясенево-дубові ліси штучного походження

ДП «Берегівське ЛГ»

Рішеня 25 сесії У скликання облради №908 від 07.08.2009 р.

1758,28

07.08.2009 р.

Ужгородський р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, В.Добронське л-во

Збереження природних ландшафтів

ДП “Ужгородське ЛГ”

Рішеня 25 сесії У скликання облради №908 від 07.08.2009 р.

852,1

07.08.2009 р.

Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Шаланківське л-во, кв.1,4,7,8,11,14 – 243 га,Затисянське л-во кв.42-46,50,52-54,62,65,68,70 –609,1 га

Збереження природних ландшафтів

ДП “Виноградівське ЛГ”

Рішеня 25 сесії У скликання облради №908 від 07.08.2009 р.

“Синяк”

4253,6686

 

 

 

 

 

Всього

7069,0486

Заказники

“Грабовець”

188,6

07.03.1990 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Майданське л-во, кв.18,21

Цінний ландшафт місцевості та темно-хвойного та змішаного лісу

ДП “Міжгірське

ЛГ”

Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55

“Тихий”

25,00*

18.11.1969 р.

Великоберезнян-ський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”,Волосянківське л-во,кв.19/19, у складі Ужанського НПП – 25,0 га

Ялицево-буковий праліс, повнота 0,8

ДП “В.Березнянське ЛГ” 

Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253

“Дубова”

3,10*

18.11.1969 р.

Великоберезнян-ський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”,Костринське л-во,кв.1/18, у складі Ужанського НПП – 3,1 га

Насадження дуба скельного віком 150 років,повнота 0,6 на висоті 600 м. н.р.м.

ДП “В.Березнянське ЛГ”

Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253

“Остра”

6,8

23.10.1984 р.

Мукачівський р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, Чинадіївське л-во, кв.19/10

Буково-ясеневі насадження дуба скельного, явора

ДП “Мукачівське ЛГ”

Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253

“Жорнина”

9,8

12.08.2011 р.

Мукачівський р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, кв. 15, виділи 9, 10

Збереження рідкісних та зникаючих видів твердокрилих комах

ДП “Мукачівське ЛГ”

Ріш. обласної ради від 1.08.2011 р. № 265

“Красна долина”

218,8

07.03.1990 р.

Свалявський р-н, ДП “Свалявське ЛГ”, Ганьковицьке л-во, кв.17,18,20

Високопродуктивні букові праліси з участю ясена, явора, ільма

ДП “Свалявське ЛГ”

Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55

“Пинава”

30,0

25.07.1972 р.

Свалявський р-н, ДП “Свалявське ЛГ”, Ганьковицьке л-во, кв.25/28, 21/14

Високопродуктивні насадження ясена, явора, бука, в”яза

ДП “Свалявське ЛГ”

Ріш.ОВК від 25.07.1972 р. № 243

“Веймутова сосна”

5,00*

23.10.1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, кв.7/25, у складі КБЗ – 5,0 га

Місцезростання сосни веймутової

Великобичківське ДЛМГ

Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253

“Смерекові

Карпати”

574,9 

07.03.1990 р.

Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, всі лісництва

Лісонасенева база

ДП “Ясінянське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55. Зміни:ріш ОР від 30.12.2014 р.№1167

“Явірник”

37,4

18.11.1969 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”,Кедринське л-во,кв.6/25,26,28,29,30

Цінний праліс з домішкою ясена гірського, в”яза

ДП “Брустурянське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 18.11.1969 р № 414

“Дугласова ялиця”

10,00*

23.10.1984 р.

Перечинськийр-н, у складі заповідного урочища місцевого значення “Розтоки” – 10,0 га

 

Перечинський ДЛГ

Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253

“Пікуй”

425,3

07.03.1990 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Пашківське л-во,кв.21; Н.Ворітське л-во,кв.5; Підполозянське л-во кв.1,5

Об”єкт ПЗФ

ДП “Воловецьке ЛГ”

Рішення ОВК від 07.03.1990 р. № 55

“Говерлянка”

2,5

07.03.1990 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Білотисянське л-во, кв.21/23

Зростає арніка гірська

ДП “Рахівське ЛДГ”

Облвиконкому від 07.03.1990 № 55

“Станислав”

5,3

07.03.1990 р.

Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Станиславське л-во, кв.18

Зростають лікарські рослини

ДП “Ясінянське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55

“Арніка”

5,6

18.10.1983 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”,л-во ім.Томащука, кв.23/40

Зростання арніки гірської

ДП «Великобичків-ське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 270

“Аршична”

24,5

18.10.1983 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Кедринське л-во, кв.5/22; 9/25; 10/1

Рідкісні рослини перевагою арніки гірської

ДП “Брустурянське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 270

“Бертяник”

53,5

18.10.1983 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во,кв.45/11,13

Природне угрупування рідкісних рослин перевагою арніки гірської

ДП “Брустурянське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 271

“Бузок“

6,0

18.10.1983 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Жденіївське л-во,кв.18/4,5

Створений для охорони і сбереження бузка угорського,який має наукове значення

ДП “Воловецьке

ЛГ”

Ріш.ОВК від 18.10.1983 р. № 270

“Темнатик”

1456,0

24.04.2009 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, В.Воловецьке л-во,кв.13-15,20-28

Створений для охорони і збереження буково-ялицевих пралісів

ДП “Воловецьке

ЛГ”

Рішення ОВК від 24.04.09 р. №846. Зміни: ріш ОР від 03.02.2014 р. №892

“Чорнянський деренковач”

260,0

07.03.1990 р.

Виноградівський

р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Затисянське л-во,кв.35-37

Насадждення деренковача

ДП “Виноградівське ЛГ”

Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55

“Залуж”

3,0

31.05.1993 р.

Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ”, ЛМЛ “Н.Село”, 1/2

Популяція нарцису вузьколистого

ДП “Берегівське ЛГ”

Ріш.12 сесії.21 скликоблради 31.05.1993р

“Гат”

75,0

23.10.1984 р.

Іршавський р-н, ДП “Загатянське ЛГ”,Загатське л-во, кв.21,3,4,7,10-13

Охорона і розведення рудих лісових мурашок родини Форміка

ДП “Загатянське

ЛГ”

Ріш.ОВК від 23.10.1984 р. № 253

“Ріка”

394,00*

25.08.1998 р.

Іршавський р-н, ДП “Довжанське ЛМГ”,Річанське л-во,кв.28,29, у складі  загальнозоологічного заказника загальнодержавного значення “Річанський” – 394,0 га

З метою охорони та збереження ділянки р.Ріка,яка є місцем нересту струмкової форелі – цінного виду риби

ДП “Довжанське ЛМГ”

Рішення ОВК від 18.10.1983 р. № 270

“Усть-Чорнянський”

13,0 км

07.03.1990 р.

Тячівський р-н., ДП “Мокрянське ЛМГ”, Усть-Чорнянське л-во кв.9, Тиховецьке л-во кв.12

Охорона і збереження цінних видів риб – лосося дунайського, харіуса, форелі струмкової

ДП “Мокрянське ЛМГ”

Рішення ОВК від 07.03.1990 р. № 55

“Біла та Чорна Тиса”

32 км

07.03.1990 р.

Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, всі лісництва

Охорона і збереження цінних видів риб

ДП “Ясінянське ЛМГ”

Рішення ОВК від 07.03.1990 р. № 55

“Кісва”

130,0

11.01.2002 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Кос.Полянське л-во

Охорона нерестовищ цінних видів риб форелі, харіуса

ДП “Великобичківське ЛМГ”

Рішення облради від 11.01.2002 р. № 377

„Омножанський“

495,3

22.06.2005 р.

Міжгірський р-н, ДП «Міжгірське ЛГ», Міжгірське л-во, кв.11,12,4-13 (частково)

Природний водозабор, ялино-яліцево-букові ліси 100-140 років, рідкісні види рослин і диких тварин

ДП «Міжгірське ЛГ»

Рішення облради від 22.06.2005 р № 541

«Егреш»

37,4

08.07.2010 р.

Виноградівський р-н, ДП «Виноградівське ЛГ» , Виноградівське л-во, кв.52/1,2

Вільховий масив з домішками верби білої, верби ламкої, тополі чорної, папороті теліптеріса болотного, папороті страусового листа та ін.видів рослин та тварин

ДП «Виноградівське ЛГ»

Рішення облради від 08.07.2010 р. № 1143

“Привододільний”

722,0

16.11.2012 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Пашківське лісництво, квартали 1-4, 17

Букові, буково-яворові, буково-ялинові ліси

ДП “Воловецьке ЛГ”

Рішення облради від 16.11.2012 р. № 553

«Аров»

25,0

08.07.2010 р.

Берегівський р-н, с.Яноші, філія «Береговодержспецлісгосп», квартал 18,виділ 1-10, ур «Ардов»

Для охорони Червонокнижних видів: липи сріблястої, береки, подалірію, мідянки, махаону

Філія«Береговодержспецлісгосп»

Рішення ОР від 08.07.2010 №1143

«Сілаш»

75,5

08.07.2010 р.

Берегівський р-н, с.Яноші, філія «Береговодержспецлісгосп», квартал 25,виділ 1-3, 5,6,8,9,11,12, квартал 26, виділ 1-7, ур «Сілаш»

Для охорони в’язово-ясеневих дібров та видів рослинного та тваринного світу занесених до Червоної книги України: білоцвіту весняного, гніздівки звичайної, любки дволистої, кота лісового

Філія«Береговодержспецлісгосп»

Рішення ОР від 08.07.2010 №1143

«Косонська гора»

9,0

08.07.2010 р.

Берегівський р-н, с.Яноші, філія «Береговодержспецлісгосп», квартал 7,виділ 1-7, ур «Косинська гора»

Для охорони дуба гірського та Червонокнижних видів : булатка довголиста,   гніздівки звичайної, любки дволистої, конюшина червонувата, подалірії, мідянки, махаону тиа інших видів.

Філія«Береговодержспецлісгосп»

Рішення ОР від 08.07.2010 №1143

«Приборжавсь-кий»

444,8

2015р.

ДП «Свалявське ЛГ» Березниківське л-во, кв.1 вид. 1-14, 16-21, 24-27, 33 пл. 174,2 гакв.2 вид.1-27, 36-37, 44 пл.158,9 гакв.3 вид.1-8, 12, 29 пл.111,7 га

Високопродуктивні букові праліси з участю явора, ясена, бука

ДП «Свалявське ЛГ»

Рішення ОР від 27.08.2015 №1326

«Ждимирський»

123,9

2015р.

ДП «Свалявське ЛГ» Полянське л-во кв.12 вид.18,20,21,26,27,28 пл.17,3 гаКв.13 вид.10,11,12,13,19 пл.27,3 гакв.15 вид.4 пл.17,0 гакв.17 вид.21 пл.13,0 гакв.18 вид.5,6,8,10,11 пл.49,0 га

Високопродуктивні різновікові букові насадження з віком дерев бука переважно 60-85 років, але з порівняно значною участю дерев віком 100-170 років

ДП «Свалявське ЛГ»

Рішення ОР від 27.08.2015 №1326

«Тесаник»

169,5

2015р.

ДП «Свалявське ЛГ» Полянське л-во кв.28 вид.15,16,20,21,22 пл.100,3 гаКв.30 вид.1 пл.18,0 гаКв.31 вид.4,5,15,16,17 пл.51,5 га

Високопродуктивні різновікові букові насадження з віком дерев бука переважно 60-85 років, але з порівняно значною участю дерев віком 100-170 років

ДП «Свалявське ЛГ»

Рішення ОР від 27.08.2015 №1326

«Холмовецька гора»

95,4

2015 р.

ДП «Виноградівське ЛГ» Затисянське лісництво кв.134 вид. 5-7, кв.135 вид. 4-22. 

Збереження деревостанів дуба Бургундського

ДП «Виноградівське ЛГ»

Рішення ОР від 27.08.2015 №1327

Всього

6147,95710,8*

Заповідні урочища

“Розтоки”

430,0

18.10.1993 р.

Перечинський

р-н, ДП “Перечинське ЛГ”,Тур”я-Реметівське л-во кв.1,2,5,6

Унікальна ялиця дугласія

ДП “Перечинське ЛГ”

Ріш.ОВК від 18.10. 1989 р. № 270

“Берегівське горбогір´я

33,3

07.03.19990 р.

Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ” Боржавське л-во, 40/3,12,15,16

Липово-дубове насадження

ДП “Берегівське ЛГ”

Ріш.ОВК від 07.03.1990 р. № 55

“Боржава”

149,00*

18.10.1989 р.

Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Шаланківське л-во, кв.1,4,7,11,14

Ясенево-дубові ліси штучного походження

ДП “Виноградівське ЛГ”

Ріш.ОВК від 18.10. 1989 р. № 270

153,00*

18.10.1993 р.

Берегівський р-н, ДП “Берегівське ЛГ”, Боржавське л-во,21/1,3-6,8-13,24/1-10,26/8-15,28/14-23

Ясенево-дубові ліси штучного походження

ДП “Берегівське ЛГ”

Ріш.ОВК від 18.10. 1983 р. № 270

“Деренів”

300,0

07.03.1990 р.

Мукачівський

р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”,Чинадіївське л-во,кв.24,29

Природні ліси із дуба скельного, бука, ясена, липи, клена гостролистого. Місцями зростає кизил.

ДП “Мукачівське ЛГ”

Рішення ОВК від 07.03.1990 р. № 55

“Широкий”

5,0

31.05.1993 р.

Мукачівський

р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, Мукачівське л-во,кв. 19/16,18

Унікальна плантація субтропічної культури чаю

ДП “Мукачівське ЛГ”

Рішення облради від 31.05.1993 р.

«Ловачка»

90,0

31.05.1993 р.

Мукачівський

р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, Мукачівське л-во,кв. 27

Своєрідність геологічної будови та климату

ДП “Мукачівське ЛГ”

Рішення облради від 31.05.1993 р.

« Гора Біганьська»

5,0

07.03.1990 р.

Берегівський р-н, с.Велика Бийгань, філія «Береговодержспецлісгосп», квартал 7,вид. 10,21

Угруповання рідкісного для Україниреліктового виду-липи пухнастої

ДП «Берегівське ЛАГ»

Рішення ОВК від 07.03.1990 р. №55

«Дуброви»

10,0

07.03.1990 р.

Тячівський р-н, с.м.т. Буштино, Філія «Тячівське лісове агропромислове господарство», кв. 35, вид.14

Залинки унікального низинного лісу на сфагновому болоті

ДП «Тячівське ЛАГ»

Рішення ОВК від 07.03.1990 р. №55

«Мочар»

8,0

07.03.1990 р.

Тячівський р-н, с.м.т. Буштино, Філія «Тячівське лісове агропромислове господарство», кв. 35, вид.14

Місцезростання конвалії, білоцвіту весняного, шафрана банатського, перстача білого – рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України

ДП «Тячівське ЛАГ»

Рішення ОВК від 07.03.1990 р. №55

«Березниківськіпраліси»

385,5

21.12.2018 р.

Свалявський р-н, ДП «Свалявське ЛГ»

Для збереження унікальних пралісових екосистем

ДП «Свалявське ЛГ»

Рішення ОР від21.12.2017 р. №1040

«Боржавські праліси»

853,5

21.12.2018 р.

Свалявський р-н, ДП «Свалявське ЛГ»

Для збереження унікальних пралісових екосистем

ДП «Свалявське ЛГ»

Рішення ОР від21.12.2017 р. №1040

«Усть-Чорнянські праліси»

425,8

21.12.2018 р.

Тячівський р-н р-н, ДП «Мокрянське ЛМГ»

Для збереження унікальних пралісових екосистем

ДП «Мокрянське ЛМГ»

Рішення ОР від21.12.2017 р. №1040

Всього

2848,12546,1*

Пам’ятки природи

Ботанічні

“Тис ягідний”

1,5

1969 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Підполозянське л-во,кв.10/6

Створений для охорони і збереження тиса ягідного, занесеного в Червону Книгу України

ДП “Воловецьке ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. №253

“Бузок угорський “

0,5

1983 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Підполозянське л-во,кв.25/14,18

Створений для охорони і збереження бузка угорського,який має наукове значення

ДП “Воловецьке ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. №253

“Великий ліс”

1,50*

18.01.1969 р.

Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Шаланківське л-во, кв.1, у складі заповідного урочища “Боржава”

Входить в склад РЛП “Притисянський”

ДП “Виноградівське ЛГ”

Рішення ОВК  від 18.01.1969 р., № 414

“Берека європейська”

16,7

23.10.1984 р.

Іршавський р-н, ДП “Загатянське ЛГ”,Загатське л-во, кв.12/19,кв.13/9,10

Охорона та збереження рідкісної породи,яка має важливе наукове значення

ДП “Загатянське ЛГ”

Ріш.ОВК  від 23.10.1984 р. № 253

“Невицький кар´єр”

2,8

13.06.1990 р.

Ужгородський р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, Кам”яницьке л-во, кв.395

Охорона сосни чорної як екзотичне угрупування

ДП “Ужгородське ЛГ”

Рішення ОВК від 13.06.1990 р.

“Холмовець”

1,0

18.01.1969 р.

Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Затисянське л-во, кв.67

Скельні виступи з порослевими грабово-дубовими насадженнями природного походження

ДП “Виноградівське ЛГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

“Дуб звичайний”

0,01

18.01.1969 р.

Виноградівський р-н, ДП “Виноградівське ЛГ”, Виноградівське л-во

Природне насадження реліктового дуба

ДП “Виноградівське ЛГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

“Рододендрон”

1,5

18.01.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Устеріцьке л-во

Зростає рододендрон східнокарпатський

ДП “Рахівське ЛДГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

“Рододендрон”

1,0

18.01.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Устеріцьке л-во

Зростає рододендрон східнокарпатський

ДП “Рахівське ЛДГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

Сосна гірська “Жереп”

3,00*

18.01.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Діловецьке, Костилівське л-во, у складі КБЗ – 3,0 га

Зростання сосни гірської

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

“Церцис європейський”

1,0

18.01.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Лужанське л-во

Підлягає списанню як зниклий вид

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

“Кедр європейський”

3,0

18.01.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Станиславське л-во, кв.4

Зростає кедр європейський

ДП “Ясінянське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

“Кедр європейський”

2,0

18.01.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, землі запасу біля Білотисянського л-ва

Зростає кедр європейський

ДП “Рахівське ЛДГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

“Кедр європейський”

2,00*

18.01.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, у складі КБЗ – 2,0 га

Зростає кедр європейський

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

“Тис ягідний”

257шт./6,0

18.01.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во, кв.21/38

Зростає тис ягідний

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

“Тис ягідний”

9,0

18.01.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Устеріцьке л-во кв.1,28, Говерлянське л-во кв.8,13,18, Білотисянське л-ва

Зростає тис ягідний

ДП “Рахівське ЛДГ”

Ріш.ОВК від 18.01.1969 р. № 414

“Секвоя”

4 шт./0,5

23.10.1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Лужанське л-во, кв.17/11

Підлягає списанню як зникаючий вид

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Ріш.ОВК від 23.10.1984 № 253

Сосна гірська “Жереп”

0,5

18.11.1969 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”, Плайське л-во, кв.10/1

В.н.д.р.м. 1200-1400 м. водоохор.грунт.зах.роль

ДП «Брустурянське ЛМГ»

Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414

“Сосна звичайна”

13,00*

18.11.1969 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, у складі заповідного урочища місцевого значення “Голятин” – 13,0 га

Збереження єдиного місцезростання сосни звичайної

ДП “Міжгірське ЛГ”

Ріш.ОВК від 18.11.1969 року № 414

Всього

66,5147,01*

 

 

 

 

 

Зоологічні

“Лилики”

1,0

07.03.1990 р.

Ужгородський р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, Ужгородське л-во, кв.34/10

Охорона місць зимування рідкісних видів кажанів, занесених до Червоної книги України

ДП “Ужгородське ЛГ”

Ріш.ОВК від 07.031990 № 55

Всього

1,0

 

 

 

 

Гідрологічні

Водоспад  Шопіт

0,19

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП”МіжгірськеЛГ”, Ізківське л-во, кв.12

Естетичне значення. Місце відпочинку туристів.

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Водоспад Скакало

0,4

23.10.1984 р.

Мукачівський р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, л-во ім. Морозова, кв.29/25

На схилі гори туристичний водоспад

ДП “Мукачівське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Водоспад на р. Туриця

1,4

23.10.1984 р.

Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ” Турицьке л-во  кв.11/6,7

Є місцем відпочинку туристів

ДП “Перечинське ЛГ”

Ріш.ОВК від 18.11.1969 р. № 414

Водоспад  Плішка

0,2

23.10.1984 р.

Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ” Перечинське л-во  кв.29/2,5,7

Має наукове значення

ДП “Перечинське ЛГ”

Ріш.ОВК від 23.02.1984 р., № 253

Водоспад  Шипот

0,7

23.10.1984 р.

Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ” л-во “Шипот” кв.15/3

Має наукове значення ,висота досягає 24 м.

ДП “Перечинське ЛГ”

Ріш.ОВК від 23.02.1984 р., № 253

Озеро  Синє

3,0

18.11.1969 р.

Мукачівський р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, л-во ім. Морозова, кв.9/4,5

Вода сірководнево-сульфатно-кальцієва

ДП “Мукачівське ЛГ”

Ріш.ОВК від 18.11.1969 р. № 414

Озеро Велике Тростя

1,9

18.11.1969 р.

Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ” Турицьке л-во кв.14/4

Має наукове значення, є місцем відпочинку

ДП “Перечинське ЛГ”

Ріш.ОВК від 18.11.1969 р. № 414

Озеро Репинне

0,97

25.08.1998 р.

Іршавський р-н, ДП “Довжанське ЛМГ”, Лисичівське л-во,кв.17

З метою охорони та збереження озера, яке має естетичне значення, місце відпочинку туристів

ДП “Довжанське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.02.1984 р. № 253

Водоспад Городилів

0,12

18.11.1969 р.

Хустський р-н, ДП “Хустське ЛДГ”, Хустське л-во, кв.11/9

Лікувальні властивості

ДП “Хустське ЛДГ”

Ріш.ОВК від 18.11.1969 р. № 414

Сфагнове болото Синяк

1,0

18.11.1969 р.

Мукачівський р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, л-во ім. Морозова, кв.13/4

Має наукове значення

ДП “Мукачівське ЛГ”

Рішення ОВК від 18.11.1969 р. № 414

Джерела

№ 1

0,5

23.10.1984 р.

В.Березнянський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”, Чорноголівське л-во,

Лікувальні властивості

ДП “В.Березнянське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

23.10.1984 р.

В.Березнянський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”, Чорноголівське л-во,

Лікувальні властивості

ДП “В.Березнянське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

0,50*

23.10.1984 р.

В.Березнянський р-н, ДП “В.Березнянське ЛГ”, Жорнавське л-во, у складі Ужанського НПП – 0,5 га

Лікувальні властивості

ДП “В.Березнянське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

0,5

23.10.1984 р.

Виноградівський р-н, ДП “ВиноградівськеЛГ”, Виноградівське л-во, кв.15/14

Лікувальні властивості

ДП “Виноградівське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

23.10.1984 р.

Виноградівський р-н, ДП “ВиноградівськеЛГ”, Виноградівське л-во, кв.15/23

Лікувальні властивості

ДП “Виноградівське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Свердловина №1

0,5

1984 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”, Підполозянське л-во,кв.6/5

Створений для охорони і збереження джерела,вода якого має лікувальні властивості

ДП “Воловецьке ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

3,0

1984 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”,Ур. “Занька” кв.1/42,43

Створений для охорони і збереження джерела,вода якого має лікувальні властивості

ДП “Воловецьке ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

3,0

1984 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”,Ур. “Занька” кв.1/42,43

Створений для охорони і збереження джерела,вода якого має лікувальні властивості

ДП “Воловецьке ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

0,5

1984 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”,В.Воловецьке л-во,кв.3/2

Створений для охорони і збереження джерела,вода якого має лікувальні властивості

ДП “Воловецьке ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 3

0,5

1984 р.

Воловецький р-н, ДП “Воловецьке ЛГ”,Підполозянське л-во,кв.25/5

Створений для охорони і збереження джерела,вода якого має лікувальні властивості

ДП “Воловецьке ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№3

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Білотисянське л-во, кв.16/21,с.Луги

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Говерлянське л-во, кв.6/25,с.Говерла

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Говерлянське л-во, кв.14/10, ур.Говерла

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Говерлянське л-во, кв.18/42, с. Луги

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Богданське л-во, кв.1/61, с.Богдан

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”,Квасівське л-во, кв.26/8, с.Кваси

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 9

0,3

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”,Рахівське л-во, кв.2/34, вул.Новоселиця

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Рахівське л-во, кв.5/11, ур. Буркут

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 3

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Рахівське л-во, кв.5/14, ур. Циплин

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ б/н

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Рахівське л-во, кв.6/31, ур.Підділ

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№2

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Квасівське л-во, с.Білин

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 3

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Рахівське л-во, землі запасу біля лісництва, ур. Водиця

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Квасівське л-во, с.Кваси

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, л-во ім.Томащука кв.23/4

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, л-во ім.Томащука кв.19/22

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 7

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, л-во ім.Томащука кв.23/2

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 6

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Сер.Ріцьке л-во  кв.20/57

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 5

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Сер.Ріцьке л-во  кв.17/11

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 4

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Щербіловське л-во  кв.19/39

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 3

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Щербіловське л-во  кв.9/5

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 5

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Кос.Полянське л-во, кв.35/15

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Кос.Полянське л-во, кв.6/31

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Кос.Полянське л-во, кв.16/25

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Костилівське л-во, кв.18/4

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Костилівське л-во, кв.7/45

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 8

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, л-во ім.. Томащука  кв.25/8

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 4

0,5

1984 р.

Рахівський р-н, ДП “В.Бичківське ЛМГ”, Лужанське л-во, кв.17/5

Використовується для лікування органів травлення

ДП “В.Бичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

0,5

23.10.1984 р.

Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ”,кв.34/9

Лікувальна вода

ДП “Перечинське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

0,5

23.10.1984 р.

Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Комсомольське л-во, кв.17

Використовується для лікування органів травлення

ДП “Мокрянське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

0,5

23.10.1984 р.

Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Краснянське л-во, кв.17

Охорона і збереження мінерального джерела, вода якого має лікувальні властивості

ДП “Мокрянське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

23.10.1984 р.

Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Краснянське л-во, кв.10

Охорона і збереження мінерального джерела, вода якого має лікувальні властивості

ДП “Мокрянське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

5,0

23.10.1984 р.

Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Тарасівське л-во,кв.7/21

Лікувальна вода

ДП “МокрянськеЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

3,0

23.10.1984 р.

Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Тарасівське л-во,кв.7/23

Лікувальна вода

ДП “Мокрянське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 3

3,0

23.10.1984 р.

Тячівський р-н, ДП “Мокрянське ЛМГ”, Тарасівське л-во,кв.47/2

Лікувальна вода

ДП “МокрянськеЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Міжгірське л-во, ур. “Квасівський”

Вуглекисла, хлоридно-гідрокарбонатно-натрієва. Мікроелемент- марганець, кремнієва кислота

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Майданське л-во, ур.”Рудавець”, кв.6

Лікувальні властивості для органів травлення

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

5,0

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Майданське л-во,кв.2

Вуглекисла, хлоридно-гідрокарбонатно-натрієво-кальцієва. Мікроелемент- залізо, марганець, кремнієва кислота

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Майданське л-во,ур. “Рудавець”,кв.5

Лікувальні властивості для органів травлення

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

0,3

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Вучківське л-во, кв.4

Вуглекисла, гідрокарбонатно-натрієва. Мікроелемент – залізо

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, кв.15

Лікувальні властивості для органів травлення

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 3

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, кв.8

Вуглекисла, хлоридно-гідрокарбонатно-натрієва. Мікроелемент –марганець, кремнієва кіслота

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 8

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, кв.11

Лікувальні властивості для органів травлення

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 9

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, кв.8

Вуглекисла, хлоридно-гідрокарбонатно-натрієво-кальцієва. Мікроелемент –залізо, марганець, кремнієва кіслота

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 10

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, кв.10

Вуглекисла, гідрокарбонатно-натрієво. Мікроелемент –залізо

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 13

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, кв.10

Лікувальні властивості для органів травлення

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 11

0,05

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, кв.10

Лікувальні властивості для органів травлення

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Майданське л-во, кв.17

Хлоридно-гідрокарбонатно-натрієва. Мікроелемент – марганець, кремнієва кіслота

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 3

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Майданське л-во, кв.11

Лікувальні властивості для органів травлення

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Майданське л-во, кв.11

Лікувальні властивості для органів травлення

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 226

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, ур.“Келечин”, кв.18

Лікувальні властивості для органів травлення

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 329

0,5

23.10.1984 р.

Міжгірський р-н, ДП “Міжгірське ЛГ”, Ізківське л-во, ур. “Келечин”

Вуглекисла, гідрокарбонатно-натрієва, мікроелемент – залізо

ДП “Міжгірське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 2

0,5

23.10.1984 р.

Хустський р-н, ДП “Хустське ЛДГ”, Драгівське л-во, кв.27/29

Джерельна вода, має лікувальні властивості

ДП “Хустське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

0,5

23.10.1984 р.

Хустський р-н, ДП “Хустське ЛДГ”, Велятинське л-во, кв.4/1

Джерельна вода, має лікувальні властивості

ДП “Хустське ЛДГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Б/н

0,5

23.10.1984 р.

Іршавський р-н, ДП “Довжанське ЛМГ”

Джерельна вода, має лікувальні властивості

ДП “Довжанське ЛМГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

№ 1

5,0

24.03.1969 р.

Мукачівський р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, Майданське л-во, кв.35/28,29,39

Вода гідрокарбонатна хлоридно-натрієва

ДП “Мукачівське ЛГ”

Рішення ОВК № 105 від 24.03.1969 р.

№ 2

3,0

24.03.1969 р.

Мукачівський р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, Майданське л-во, кв.35/28,29,39

Вода гідрокарбонатна хлоридно-натрієва

ДП “Мукачівське ЛГ”

Рішення ОВК № 105 від 24.03.1969 р.

б/н

5,0

23.10.1984 р.

Тячівський р-н, ДП “Брустурянське ЛМГ”,Лопухівське л-во, кв.5/18

Джерельна вода, має лікувальні властивості

ДП «Брустурянське ЛМГ»

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

б/н

0,3

23.10.1984 р.

с.Вучкове, Філія «Міжгірське ЛАГ», ур. «Петровець»

Вуглекисло-хлоридно-гідрокарбонатно-натрієва вода для лікування захворювань органів травлення

Філія «Міжгірське ЛАГ»

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. №253

№1

0,3

23.10.1984 р.

с.м.т.Міжгір’я, ур. Квасівський

Вуглекисло-гідрокарбонатно-натрієва вода для лікування захворювань органів травлення

Філія «Міжгірське ЛАГ»

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. №253

№2

0,3

23.10.1984 р.

с.м.т.Міжгіря

Вуглекисло-гідрокарбонатно-кальцієво-натрієва для лікування захворювань органів травлення

Філія «Міжгірське ЛАГ»

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. №253

№3

0,3

23.10.1984 р.

с.м.т.Міжгіря

Вуглекисло-гідрокарбонатно-натрієва вода для лікування захворювань органів травлення

Філія «Міжгірське ЛАГ»

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. №253

б/н

0,3

23.10.1984 р.

с. В.Студений, Міжгірського р-ну

Вуглекисло-кальцієва. мікроелемент марганець

Філія «Міжгірське ЛАГ»

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. №253

Всього гідрологічних пам’яток природи місцевого значення

74,5374,03*

Геологічні

Обавське відшарування

1,0

23.10.1984 р.

Мукачівський

р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, л-во ім.Морозова, кв.162

Гирлова частина вулкана з нагромадженням кам”яних брил

ДП “Мукачівське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.02.1984 р. № 253

Відшарування гірських порід синього кольору

3,0

23.10.1984 р.

Мукачівський

р-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, л-во ім.Морозова, кв.8/6

Оголені гірські породи синього кольору

ДП “Мукачівське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р., №253

Каолінова шахта “Кукля”

5,0

18.11.1969 р.

Берегівський

р-н, ДП “Берегівське ЛГ”,Боржавське л-во,40/10,14,24

Печера в каоліновій скелі знаходиться в дубовому насадженні

ДП “Берегівське ЛГ”

Рішення ОВК від 18.11.1969 р. № 414

Ворочівські скелі

5,0

18.11.1969 р.

Ужгородський р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, Кам”яницьке л-во, кв.291,5,6

Збереження в природному стані урвистих скель висотою до 10 м, в яких відслоюються лави андезитів, вивержені палеовулканом

ДП “Ужгородське ЛГ”

Рішення ОВК від 18.11.1969 р. № 414

Залізорудна штольня 15 ст.

5,0

23.10.1984 р.

Ужгородський

р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, Ужгородське л-во, кв.34/7

Охорона пам”ятки історично-наукового значення

ДП “Ужгородське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

“Стовп з вулканічного туфа 10 м”

3,0

23.10.1984 р.

Ужгородський

р-н, ДП “Ужгородське ЛГ”, Кам”яницьке л-во, кв.32/3

Охорона пам”ятки історично-наукового значення

ДП “Ужгородське ЛГ”

Рішення ОВК від 23.02.1984 р. № 253

«Скеля Тростянець»

1,5

18.11.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Квасівське л-во, кв.2/31

Стратиграфічна пам”ятка природи

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від  23.10.1984 р. № 253

“Липовецькі скелі”

2,0

23.10.1984 р.

Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ”, Турицьке л-во,кв.30/1

 

Унікальний природний ландшафт

ДП “Перечинське ЛГ”

 

Рішення ОВК від  23.10.1984 р. № 253

Скеля “Високий стрімчак”

3,0

18.11.1969 р.

Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ”, Перечинське л-во,кв.14/6

Наукове значення, розвиток туризму

ДП “Перечинське ЛГ”

Рішення ОВК від 18.11.1969 р. № 414

“Скалка”

3,0

23.10.1984 р.

Перечинський р-н, ДП “Перечинське ЛГ”, Дубриницьке л-во,кв.25/6,10

Живописні скелі

ДП “Перечинське ЛГ”

Рішення ОВК від  23.02.1984 р. № 253

Скеля-стрімчак над Білим потоком

2,00*

18.11.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Діловецьке л-во,кв.15/16,у складі КБЗ – 2,0 га

Живописні скелі

ДП “Великобичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від  18.11.1969р. № 414

Скелі з ієрогліфами гори “Бужора”

0,7

18.11.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Великобичківське ЛМГ”, Лужанське л-во, кв.37/3

Живописні скелі

ДП “Великобичківське ЛМГ”

Рішення ОВК від  18.11.1969р. № 414

Скелі

51,0

12.01.2006 р.

Хустський р-н,ДП “Хустське ЛДГ”, Велятинське л-во, кв.6/2-4,6,7 ; кв.7/3

Оголені скелі

ДП “Хустське ЛДГ”

Рішення облради від 12.01.2006 р. №694

Свидовецькі скелі

5,00*

23.02.1984 р.

Рахівський р-н, ДП “Ясінянське ЛМГ”, Свидовецьке л-во, кв.9,у складі КБЗ – 5.0 га

Мальовничі скелі

ДП “Ясінянське ЛМГ”

Рішення ОВК від  23.02.1984 р. № 253

Печера «Княгиня»

1,5

23.10.1984 р.

Великоберезнянський район, філія «Великоберезнянський держспецлісгосп», кв.4, вид.5

Печера

Філія «Великоберезнянський ЛАГ»

Ріш.ОВК від 23.10.1984 р.№253

«Сталактитова печера» (печера «Термокса мала»)

3,0

23.10.1984 р.

Тячівський р-н, с. Велика Уголька, філія «Тячівдержспецлісгосп», Тереблянське л-во, ур.Термокса, кв.10, вид 8, г.Термокса мала

Сталактитова печера

Філія «Тячівське ЛАГ»

Ріш.ОВК від 23.10.1984 р.№253

Всього

94,787,7*

Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва

Парк культури і відпочинку

4,8

18.11.1969 р.

Рахівський р-н, ДП “Рахівське ЛДГ”, Рахівське л-во, кв.5/11,25,26,40,част.29

Заснований у ХУІІ столітті

ДП “Рахівське ЛДГ”

Рішення ОВК від 18.11.1969 р. № 414

Парк культури і відпочинку

6,0

23.10.1984 р.

Берегівський р-н, с. Велика Бакта

Парк культури і відпочинку

Філія «Берегівське ЛАГ»

Рішення ОВК від 23.10.1984 р. № 253

Всього

10,8

Дендрологічні парки

Дендрологічний парк “Березинка”

34,0

26.12.2003 р.

Мукачівськийр-н, ДП “Мукачівське ЛГ”, ВЛНС “Березинка”, кв.3/19-42

Багато видів і форм деревно-чагарникових порід мають декоративну цінність

ДП “Мукачівське ЛГ”

Рішення 9 сесії облради від 26.12.2003 року № 325

Всього

34,0

 

 

 

 

 

Всього по  ЗОУЛМГ – 63786,588 ; 60010,4886*

* – площа без дублюваня об’єктів ПЗФ

Орос І.В.

64-40-46