Чи варто рубати дерева?
28.05.2019
Валерій Мурга: «Лісівники Закарпаття у 2019 посадили 10 МІЛЬЙОНІВ саджанців» (ВІДЕО)
28.05.2019

☝️ІНФОРМУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ 🎙☎️📡

Дуже слушний коментар від кандидата біол. наук, експерта з питань екології та охорони довкілля, тренера, пані Оксана Станкевич-Волосянчук під постом Віктора Щадея, який як вирішив “пропіаритися” 🕯на лісовій галузі та звісно перейшов на особистості, звинувативши начальника Валерія Мургу у всіх діяннях, зробивши його вже Мойсеєм, як у біблейних оповіданнях про перехід….Води моря розступились і стали муром по обох боках….

Оксана Станкевич-Волосянчук: “Не справедливо вішати всіх собак лише на лісників. Такі повені – це комплексна проблема, за наслідки якої повинні нести відповідальність всі дотичні органи влади та державні структури: від ОСМ до голів ОДА. Де адекватне просторове планування території районів, міст, сіл? Чому роздані під забудову та активне господарювання заплави? Що твориться в руслах річок, зокрема зі сміттям? В якому стані локальні меліоративні канали, за які відповідають сільські ради? Що роблять парники у прибережно-захисній смузі та водоохоронні зоні? Де взагалі служба державного екологічного контролю?”

А тепер розлого☝️ІНФОРМУЄМО ГРОМАДСЬКІСТЬ!

▪️Віктор Щадей видалив коментар мій, в якому я писала, що запропонувала посадити дерева в ДП «Ясінянське ЛМГ», в Ужгородському теж Віктор відмовився БО БА ОЖИНА!!! Видалив він і коментар самого директора Василь Кий

Хочу донести до уваги кожного!!! 🌳🌳🌳Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах” [стаття 1. Лісовий Кодекс України (ЛКУ)]

Це державне багатство, а не приватне і ніхто не має права розпоряджатися лісами, як вирішить сам. Це стосується кожного, хто думає, що ліси приватизовані. Дякувати Господу, ні, бо тоді б ви точно не зайшли в ліс, як до себе додому.

Ніхто не говорить, що проблем у лісовій галізу немає. Однак не все можна зробити одним днем.

▪️Валерій Іванович по-перше начальник управління, а не Закарпатлісу.

▪️По-друге, згідно зі ст. 65 ЛКУ видами спеціального лісокористування є заготівля деревини під час рубок головного користування та інші види спеціального використання.

▪️Планування величини та місць лісозаготівель повинно здійснюватися на підставі матеріалів лісовпорядкування (Проекту організації та розвитку лісового господарства, які розробляють спеціалізовані лісовпорядкувальні організації на1️⃣0️⃣– річний період. Обмеженням (лімітом) заготівлі деревини є розрахункова лісосіка (для рубок головного користування) та план проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісах.

▪️Плани проведення санітарно-оздоровчих заходів складаються щорічно постійними лісокористувачами за участю спеціалістів лісозахисту на основі матеріалів лісовпорядкування, санітарних та лісопатологічних обстежень. На підставі запроектованих до вирубування лісів працівники держлісгоспів і лісництв
проводять їх попереднє обстеження і планують річні обсяги вирубувань з метою отримання
економічно привабливої деревини (рубки головного користування – РГК) Ці заплановані рубки в сумі не повинні перевищувати середньорічну 10-річну розрахункову лісосіку (хіба що у випадку й на величину недовикористаного об’єму минулорічної (-них) розрахункової лісосіки.

Крім цього обстежують окремі частини лісу (деревостани) з метою проведення рубок формування деревостанів з іншим (покращеним) складом порід, які плануються та затверджуються заздалегідь під час лісовпорядкування, яке прогнозує об’єми рубок догляду за лісом (рубки в молодняках, прорідження, прохідна) та окремо санітарні рубки. Сюди ж включають обсяги санітарно-оздоровчих заходів. Ці заходи мають назву проміжного
користування (на відміну від головного користування) і є додатковим джерелом отримання
заготовленої деревини. Санітарні рубки можуть призначатись також на підставі поточної
необхідності.

Погодження обсягів вирубування ❗️

Законодавством передбачено складну процедуру погодження обсягів вирубування з органами державної влади.
Наприклад, розміри рекомендованої розрахункової лісосіки для кожного власника лісів розглядаються лісовпорядними організаціями під час проведення чергового лісовпорядкування (раз на 1️⃣0️⃣років) на лісовпорядній нараді за участю представників органу
виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, обласних управлінь лісового і мисливського господарства (далі – ОУЛМГ), органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальних органів Мінприроди, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (за згодою), інших зацікавлених сторін (використовуючи цю можливість місцеві громади,
активісти громадських організацій можуть брати участь в обговоренні розмірів вирубування лісу на зацікавленій території).

Після розгляду їх направляють в ОУЛМГ для погодження із обласними органами Мінприроди і обласними державними адміністраціями та передають їх Держлісагенству, які із своїми пропозиціями надсилають на затвердження до Мінприроди.

Призначення деяких видів рубок, таких які відносяться до санітарно-оздоровчих заходів (санітарні рубки, ліквідація захаращеності, запобігання виникненню та поширенню осередків шкідників і хвороб лісу, захист заготовленої деревини від шкідників та хвороб) потребують додаткового залучення сторонніх спеціалістів лісовпорядкувальних та лісопатологічних партій, спеціалізованих лісозахисних підприємств і станцій або погодження інших органів влади.

Вибіркові санітарні рубки призначаються постійними лісокористувачами на основі матеріалів лісовпорядкування, санітарного та лісопатологічного обстеження за поданням лісничого, а на територіях природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків) – за погодженням з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

Суцільно санітарну рубку призначає ОУЛМГ на основі попереднього обстеження спеціальною комісією, яка за результатами оцінки санітарного стану лісової ділянки складає відповідний акт обстеження насаджень. Для одержання такого дозволу лісокористувачі крім зазначеного акту подають такі документи: зведену відомість насаджень (виділів) що потребують вирубування; зведену відомість пробних площ, закладених у цих насадженнях; плани цих лісонасаджень, з нанесеною на них схемою закладених пробних площ.

Для обстеження насаджень на територіях природно-заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків) до складу комісії включається представник обласної, або Київської чи Севастопольської міських держадміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. Для об’єктів ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення, розташованих на землях постійних лісокористувачів, використання лісових ресурсів здійснюють на основі необхідних дозволів та лімітів. Рубки головного користування і санітарні рубки заборонено у межах заповідних зон біосферних заказників і Національних природних парків. Однак, вони дозволені в межах господарської зони національних природних і регіональних ландшафтних парків, а також заказниках й інших категорій лісів з особливим режимом лісокористування (ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчі та захисні), але мають обмежений режим користування.

У гірських лісах Карпат на водозборах площею до 2 тис. гектарів повинно залишатися не менш як 65 відсотків вкритих лісовою рослинністю земель. Ця норма законодавчо обмежує застосування будь-яких суцільних рубок, у тому числі санітарних.

По-третє : 

Ведення лісового господарства полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та розширеного відтворення лісів.

Кожний держлісгосп – це окрема юридична структура і керівника призначає не Мурга В.І., а Державне агентство лісових ресурсів. Всі державні підприємств галузі є бюджетоутворюючим для своїх районів та зберігається динаміка росту сплати платежів до бюджетів.

♻️🌲🌱☘️Раціональне використання лісових ресурсів є одним з основних завдань обласного управління лісового та мисливського господарства. 2️⃣0️⃣держлісгоспів

дорівнює 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣працівників7️⃣0️⃣0️⃣деревообробних підприємств. А це ще 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ робочих місць. Так може всім зібратися і разом з Щадеєм “рванути” на заробітки ? Я ОБИРАЮ ВАРІАНТ _ БУДУВАТИ УКРАЇНУ тут, А НЕ ЗА КОРДОНОМ

Якраз коли начальником став МУРГА ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, то він усіляко намагався зменшити лісозаготівлю та більш розвивати глибоку переробку в нашій країні. Ось деякі цифри:

2️⃣0️⃣1️⃣5️⃣2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ роки зберігається тенденція до зниження 📉заготівлі лісопродукції.

Так, в динаміці років заготівля лісопродукції склала:
– в2015 році – 1402,6 тис.кбм,
– в 2016 році – 1373,4тис.кбм ,
– в 2017 році – 1204,1 тис.кбм.
– в 2018 році – 1170,1 тис.кбм.,
тобто, за 4 роки заготівля зменшилася на 232,5 тис.кбм., або 1️⃣6️⃣ВІДСОТКІВ

Ми переходимо і саме завдяки Валерію Івановичу на поступовий спосіб рубання. Кожна ділянка, де була заготівля, лісовідтворюється. 📢🗞📸🎥 Про це постійно інформується у ЗМІ та на сайтах держпідприємств і соціальних мережах

Державними підприємствами за період

2️⃣0️⃣1️⃣5️⃣2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣лісовідновлення ☘️🌱🌳🌲🌲🌲🌲🌳проведено на площі 13087,5 га, або 106,5% від запланованих, в тому числі 8220,6 га шляхом природного поновлення (105,0% від плану) та 4866,9 га створення лісових культур (109,2% від плану). Щороку, під час весняних лісокультурних робіт проходить акція «Майбутнє лісу в твоїх руках», до проведення якої долучилася громадськість краю.
Окрім заходів з лісовідновлення, проведено догляди за лісовими культурами на площі 19026,0 га (105,6% до річного плану) та доповнення лісових культур на площі 1911,6 га. Вирощено близько 33,5 млн. шт. стандартного садивного матеріалу.

Для забезпечення необхідною кількістю садивного матеріалу в області функціонують лісові розсадники загальною площею 62 га. Асортимент лісових розсадників нараховує близько 20 видів шпилькових та 34 види листяних деревних порід, крім цього вирощується 21 вид чагарникових порід. Однак, попри великий асортимент, основна увага приділяється вирощуванню основних лісоутворюючих порід – ялини європейської, бука лісового, клена-явора та клена гостролистого, дуба звичайного та скельного, ясена звичайного, ялиці білої, дуба червоного, які складають близько 96% від загальної кількості.

В період 2️⃣0️⃣1️⃣5️⃣2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣роки підприємствами галузі в області сплачено до зведеного бюджету податків, зборів та обов’язкових платежів в сумі 1388,6 млн.грн, в т.ч.:
– до державного бюджету – 788,2 млн.грн.;
– до місцевого бюджету – 324,7 млн.грн.;
– єдиного соціального внеску – 275,7 млн.грн.

Коментарі вимкнені.