ОПИС

 Сторінки в соціальних мережах:

FB (facebook)           TW  twitter

I (instagram)

Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства за площею лісового фонду Закарпаття входить до першої п’ятірки серед областей України, а за лісистістю і запасами деревини наша область займає перше місце.

На душу населення Закарпаття припадає 0,55 га лісів і 165 куб.м деревини. Для України в цілому ці показники становлять, відповідно, 0,17 га та 16,4 куб. м.

Ліси в області зростають на площі 695,8 тис. га а загальний запас деревини складає 207,5 млн. куб. м .

Лісистість області ( відношення вкритої лісом площі до площі області) становить 52 %1946 році цей показник складав 42 %).

До особливостей лісів області можна віднести їх приуроченість до гірської частини регіону (більше 80 % площі лісового фонду).

За породним складом: бук58,2% вкритої лісовою рослинністю площі, смерека26,4 %, дуб8,5 %,інші деревні породи — 7,9%.

За віковою структурою на молоді насадження припадає 22,8 %, середньовікові — 45,4 %, пристигаючі — 11,5 %, стиглі і перестійні насадження — 20,3 % вкритих лісовою рослиністю земель.

Площа лісів області за останні 50 років зросла більше, як на 10 тис. га, середній запас на 1 га із 186 куб. у 1946 році зріс до 358 кбм. (за даними лісовпорядкування у 1973 році середній запас на 1 га був 254 м 3, в 1988 р. — 276 м3, в 1996 р. — 340 м3, тепер він сягає 358 кбм.).

Окремі деревостани мають запас 1000 і більше куб. м на 1 га.

За оцінками експертів, в тому числі і міжнародних, закарпатські ліси вважаються одними з найпродуктивніших не тільки в Карпатському регіоні, а й у Європі.

Основною метою діяльності Закарпатського ОУЛМГ є організація ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів на принципах невиснажливого і безперервного природокористування, яке має забезпечувати збереження лісів, охорону їх від пожеж, захист від шкідників і хвороб, посилення водозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей з метою охорони здоровя людей і поліпшення навколишнього природного середовища.

Господарська діяльність підприємств, підпорядкованих Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського господарства спрямована на вирощування високопродуктивних стійких насаджень з метою покращення рекреаційних, природоохоронних і захисних функцій лісів.  Відповідно до законодавства Закарпатське ОУЛМГ забезпечує здійснення державного управління та контролю, міжгалузевої координації і функціонального регулювання в галузі ведення лісового і мисливського господарства та полювання; участь в організації ведення державного лісового кадастру та державного кадастру мисливських тварин; організація здійснення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь, моніторингу лісів і мисливських тварин; участь у розробленні та організації виконання, державних і регіональних (місцевих) програм у сфері охорони, використання, відтворення лісів та тваринного світу, побічних користувань та розвитку мережі лісових доріг, туризму, заповідності територій.

Ліси забезпечують різноманітні потреби людей. Вони не тільки служать сировинною базою лісової і лісопереробної промисловості, але і є одним з основних елементів рекреаційного потенціалу, місцем існування людини, регулюють і очищають водні стоки, ефективно запобігають ерозії, зберігають і підвищують родючість грунтів, найбільш повно зберігають генетичну різноманітність біосфери, збагачують атмосферу киснем і оберігають повітряний басейн від забруднення, в значній мірі формують клімат. Рослинний світ лісів Закарпатської області – унікальний постачальник дикорослих плодів і ягід, горіхів і грибів, цінних видів лікарських трав і специфічного технічної сировини для різних галузей промисловості.

Ліси Закарпаття сертифіковані міжнародною наглядовою радою FSC, що підтверджують міжнародні аудити. Вони виконують переважно екологічні функції, а відповідно, мають обмежене експуатаційне значення. Збереження та раціональне використання лісових ресурсів краю є одним із основних завдань обласного управління.

За 10 років силами працівників лісового господарства побудовано 300 км лісових доріг. В 2016 році заплановано розширення мережі лісової інфраструктури і за 10 місяців 2016 року вже здійснено будівництво земляного полотна 12,9 км., (при річному плані 26,17 км.) та облаштовано дорожнім одягом 17,9 км. Слід зазначити, що облаштування майбутніх лісогосподарських доріг, як завершальний вид робіт здійснюється в осінній період. Якісні лісові дороги – це доступ до лісового фонду, догляд за насадженнями, доступ населення до лісу, потужний поштовх до розвитку туристичної логістики, гарантована та своєчасна ліквідація вогню та повеней.

Державні лісогосподарські підприємства області забезпечують увесь цикл лісогосподарських робіт – від збору насіння до заготівлі деревини, переробки та реалізації. На лісозаготівельних роботах застосовують сучасні технології, які зберігають природу. Середньоспискова чисельність працівників держлісгоспів становить 3500 тисячі осіб.

Наші підприємства